kraks vejviser 2004-05 gaderegister A-Å

ABILDGAARDSGADE

Husregister for København og Omegn

Grænsen for registrets område, se side 12

ABEL CATHRINES GADE 1654 København V Kor, 148C5-D6 (Legatstifterinde d. 1676)

23 ’ Meat Shop ApS Mushtaq Ahmed 3322 06 07 2 Bodil Biering 33 25 27 63 ‘ Søholm Simon 33 22 56 21 8 Hansen Thomas Wahl 33 25 08 50 Vase Karlis 33 23 40 86 Zyklien Tabita 33 2 , 08 50 6 Ipsen Nikolai Kirk 33 24 08 80 2 Nørgaard David 33 25 08 9, 3 Olesen Zandra 33 25 30 27 ‘ Nielsen Lars Gade 3811 38 78 8 Hyllested Marianne 38 88 86 83 6 Pedersen Kim 33 26 30 20 25 k Vesterbro Tato 33 2, ,8 86

14-16 (126-E9 200-G2.753.1)

ABILDAGER 2605 Brøndby Kort 156A4-A5 (Abild. gi. dansk for æbletræ)

ABILDGAARDSGADE 2,00 København 0 Kort 148 E1 (Nicolai Abildgaard. maler f. ,743 d. 1809)

(A/B Abel Cathrinesgade 14-16)

,4 ‘ AndersenKai33 2 , 01 16 Ross Thomas 33 23 11 68 ' Laustsen Ulrik 33 23 22 73 Schmidt Lise 33 24 35 39 3 Hansen Mia Kim Schnell333, 67 77 Pedersen Brian 33 79 05 70 16 k Videokælderen v/Allan Andersen 3325 16 79 * Bunk Jørgen 33 79 06 48 Jensen Liselotte Graa 33 79 06 48 2 Stephen Nunthavadee 33 2513 20 3Jakobsen Kenneth Reinhold 33 31 09 ,2 Kring Kur, Friberg 33 24 52 67 4 Frederiksen Sonja 33 2211 16 Laursen Jan 33 24 55 41 18 ( - Istedgade 19. Lille Istedgade 1) Ahmad Moslem Akeel-AI-saadoun 33 23 35 68 'Anthony Keld 33 2 , 82 67

Kommune: København Kommune Sogn: Maria Valgkr.: Vesterbro Politikr.: København Politist.: 7 Kvarter: Udenbys Vester Lokalcenter: 6

Kommune: Brøndby Kommune Sogn: Brøndbyvester

Kommune: København Kommune Sogn: Østervold Valgkr.: Østbane Politikr.: København Politist.: 3 Kvarter: Østervold Lokalcenter: 2

Valgkr.: Hvidovre Politikr.: Glostrup

9 ChrE Rothe Co 43 43 45 41 21

Dons & Christensens Eftf ApS 33 21 02 26 Dons & Christensens Eftf ApS 33 21 02 31 Karlsen's Bogbinderi ApS 43 43 25 51 Nielsen &Krohn A /S 36164055

1-3A(377-E,1.900-G2.346.7)

A

3

(5O2-E3.100-G495.6) (Gerda Evely Baadsbøl) ’ Baadsbøl G 35 38 52 22

(A/B Abel Cathrinesgade 1-3 A) 1 United Traders ApS 33 21 48 98 * Brunken Christina 33 31 14 03 Sonniks Dorthe Sø 33 21 59 56 ’ Nielsen Kurt Westh 33 21 32 00 2 Kristensen Carsten 33 23 47 58 Sørensen Vagn 33 22 23 43 3 Maegaard Christian 33 31 30 31 Olsen Karin 33 21 33 34 Ussing Søren Algreen 38 10 14 25 * Christiansen Thomas 33 31 25 75 5 Iversen Ann 33 23 19 10 Wind Alexandra 33 22 02 10 3 • Kristiansen Birgitte 33 23 87 67 1Daugberg Nikolaj 33 23 88 90 3 Irgang Marie Yoshida 33 21 64 94 Irgang Rene 33 21 64 94 3A‘ Duprat Helene 33 2 , 90 17 1 Sjørring Abelone 33 24 77 01 3 Engelhardt Robin 33 2511 14 * Fromberg Carsten 33 31 3311 7-11 (72d-E13.900-G3.425.5) (Jemidan ApS Stenoshus) 7 • Rita Donna 33 26 27 54 Rita Donna 33 26 26 54 2 Madsen Kasper Rothmann 33 22 20 83 Munk Peter 33 24 57 57 3 Bøelerehauge Levent 33 23 13 72 4Aasted Susanne 33 25 48 75 Christiansen Finn 33 23 28 64 Gottlieb Dorte 33 25 48 75 Undercover Service 33 25 34 22 Undercover Service v/Permlle Søhald 33 25 34 26 Ung Dansk Kunst v/ Finn Christiansen 33 23 22 05 9 ' Maxa Lubomir33 23 71 35 ’ Skaaning Jesper 33 861148 3 Hvelplund Mette Christina 33 25 94 03 4 Sørensen Tobias 55 73 91 81 11 ' Hammerstoft H C 33 3 , 36 63 2 Christensen Erik Ravn 33 24 37 30 4 Rio, And Rota 33 25 23 93 5 Norback Ariel 33 31 1006

27 J702-E7.150-G1.360.9) (= Istedgade 24)

|

27

Flemming Karberg A/S 43 96 71 72 Flemming Karberg A/S 43 96 ,7 77 Hemming Karberg A/S 43 96 0150 Hemming Karberg A/S 43 96 72 66 Hemming Karberg A/S 43 96 71 82 Akzo Nobel Inks A/S 43 45 75 01 Akzo Nobel Inks. A/S 43 45 25 44

Hornecker Rasmus 33 22 72 7, Schibsbye Kerstin 33 24 58 40 Schibsbye Stine 33 24 99 42

(503-E2.650-G485.6) (Bente Larsen og Bjørn Terje Asheim) ' Bjørn Asheim 35 55 1432 Larsen Bente 35 55 1432 (504-E2.750-G485.1) (Frans Thor Bak og Marianne Moritzen Bak) Bak Frans 35 26 00 56 Bak Marianne Moritzen 35 26 00 56

5

*

1 Sørensen K O Hem.nr. 2 Berke Lise 33 22 42 23 Kleemann D Hem.nr,

16

7

Rasmussen Anne Mette 33 26 33 22 Sørense Marie Lybeck 33 79 44 23

3Abel Michael 33 24 97 98 Andersen Peter 33 24 97 98 4 Sørensen Anne-Mone 33 22 09 35 8Andersen Tue 33 23 47 96

26 28

Titex Danmark70100610 Sandvik A/S 43 46 5100 Sandvik A/S 43 46 5100 -Fax:43 96 60 81

2 Bek Micha 33 79 02 88 4 Rajan Kunz 33 23 20 ,0

(505-E2.650-G485.6) (506-E2.750-G485.6) (Thomas Elo Christensen) Christensen Thomas E35 42 34 62

9 11

Sakaria Rajan Kunz 33 23 20 10 Sakaria Rajan Niels 33 23 20 ,0 Ståhle Lena Hem.nr. 8 Christensen Sigurd 33 2412 57

29 (703-E22.700-G3677,7) . {—Istedgade ,5-17) (A/B Rosenåen)

ABILDGÅRDEN 2620 Albertslund Kort 145 G7

13

(507-E2.800-G486.2) (Dorrit Røtzler Møller) Møller Dorrit Røtzler 35 38 04 01 • Kristensen Henriette Sjøgreen 86 1350 58 (508-E2.700-G486.2)

• Jensen Karina Balling 35 35 24 25 Nielsen Lærke Sødring 33 79 ,2 16 1Petersen Jonas Meyer 33 21 1264 Riber Petersen Anne 33 25 70 46 2 Benglson Kristian 33 22 99 81 Sander Morten 32 57 57 34 3 Bak Anders 33 79 00 48 Colstrup Susanne 33 25 128, 4 Gottlieb Martin 33 79 23 29 8 Gottlieb David 33 79 79 5, (711-E4.650-G883.5) (A/B Abel Cathrines Gade 31) Aagaard Bente 33 24 66 80 Pedersen Tove 33 22 82 93 Pihi Vibeke 33 79 20 26 Veen Nadine Memhave Ten 33 21 41 49 k Mik Tattoo 33 22 13 17 1 Larsson Ingeborg Ylva 33 31 45 64 3 Sørensen Niels Grøn 39 27 96 00 •Johansen Pia 33 22 99 74 Johansen Pia 33 22 99 10 ' Casana Michael 33 3, 60 33 Damkjær Betina 33 23 77 63 Jensen Johnny 33 23 77 64 2 Mortensen Anja 33 25 42 48 Pedersen PerAgerskov 33 24 93 09 3 Gaarde Rikke Hem.nr. Gaarde-Askmose Rikke Josefine 33 24 96 94 8 Kock-Hansen Mikael Witthøft 33 79 21 71 Solberg Camilla 98,1 74 75 33X(705-E1.250) (Københavns Kommune) 6 (70x-E7.900-C3.188,7) - Viktoriagade 11) (A/B Abel Cathrinesgade 6/ Viktoriagade 11) Frederiksen M 33 31 ,7 75 ' Pahlen Alexis V D 33 31 09 04 Tufvesson Inge 33 22 40 55 2 Thomsen Preben Dyring 33 25 35 27 3 Bille-Hansen Ellen 33 24 00 40 2 Møller bnda 33 25 75 86 3 Hansen John 33 24 52 70 Olsson Olo,33 25 55 26 4 Holtermann Øjvind Nicolay 33 23 84 81 10 • Semb Stephen O reilly 33 23 48 23 Semb Synne 3323 $ 23 3Vasegård Lene 33 24 92 84 4 Christensen Jesper 33 21 57 14 12 (647-E4.300-G775.9) ' Tekiela Jacob 33 25 1429 2 Hertzum Thomas 33 21 92 40 4 Jacobsen Alexandra 33 2510 76 31 4 Frederiksen Jesper 33 24 22 44 8 Boel Morten Thorup 33 79 6 , 45 33-33B(706-E3.550-G1.489,5) 33 k KolindBelinda33 25 90 75 Larsen Anni 33 86 1840 4 Dahl Claus 33 86 16 18 8-10 (646-E6.750-G1.433.4) 8 'SkriverChristina33 23 1787

20 22

(-LilleIstedgade3)

(-Lille Istedgade 5) 24-28 (-Halmtorvet ,2-18. bile Istedgade 7-9) 24 ' Bindslev Dorte 33 24 9 , 20 Jørgensen Jakob Jane Fading 33 24 69 17 2 Heckmann Robert Røssell 33 31 67 76 Heckmann Tonny 33 3 , 67 76 Kjær Marianne 33 25 09 60 4 Andreasen Kasper33 22 02 96 Winge Birgitte 33 3,3197 26 Berthelsen Carsten 33 79 14 24 3 Sæther Yvonne 33 2317 27

Kommune: Albertslund Kommune Sogn: Herstedøster

15

Hansen Andreas 35 38 00 40 • Holde Susanne 35 38 00 40 (509-E2.750-G485.6) (Jens Linned Jensen) ' Jensen Jens Linned 35 42 23 75

Valgkr.: Glostrup Politikr.: Glostrup

17

1

Bay Karen 43 64 49 60

Mogensen Per43 64 49 60 Schaeffner Per43 64 18 72

3 5 7

19

J510-E2.850-G485.1) (Tove Birthe Taul og Annelise Strandberg) ' Strandberg Annelise 35 42 1201

Szøcs Endre Hem.nr.

Breivik Louise 43 64 4163 Poulsen Karen 43 62 29 29 Lauridsen Irene 43 64 38 42 Lauridsen John 43 64 38 42 Bredberg Anne 48 ,9 59 57 Bredberg Marianne 43 62 06 07 Faber Sanne 43 62 68 87 Larsen Johnny 43 62 82 72 Nielsen Allan Aagaard 43 64 96 60

9

Taul Tove 35 421201 (511-E2.000-G485.1) (Pia Schluntz) • Schluntz P35 42 01 12 1 Schluntz Freddy 35 42 01 13 (512-E2.750-G485.6) (Lars Wesse Josephsen) ' Josephsen Lars 35 38 55 60 (513-E2.750-G486.2) (Morten Mikael Zeuthen) Zeuthen Karen Marie 35 55 1482 Zeuthen Morten 35 5514 82 (514-E2.800-G486.2) (PerJurgensen) Hove-Jensen Julie 35 43 98 28 ' Jurgensen Per35 26 52 75 (515-E2.800-G485.1) (Rolf Elm-Larsen og Hanne Marie Elm-Larsen) • Elm-Larsen Rolf 35 42 60 23

11

21

ABELLS PLADS, KJELD Se Kjeld Abells Plads

13

ABELSVEJ 2880 Bagsværd Kort 127 Bl

15 17 19

23

21 Hansen Harry 43 62 04 85 23 ' Goldbach Grethe 43 62 17 44 27 Jensen Leif 43 62 2142

25

Kommune: Gladsaxé Kommune Sogn: Stengård Valgkr.: Gladsaxé Politikr.: Gladsaxé ► Nielsen Eva Møller 44 98 39 03 Rasmussen Peter44 98 76 61 Hansen Bent 44 44 0015 Johnsen Poul 44 98 87 96 Killendahl Bente 44 98 161, Lundt Finni 44 98 83 16 GrimmOtto 44 98 94 13 Saabye Bjarne 44 44 88 36 Mortensen Erling B 44 98 69 20

Mortensen Kirsten 43 62 21 42 Rasmussen Jørgen 43 62 ,3 96

31 33

27

Petersen Brian 43 62 8, 18 35 ' Punch Martin 43 62 86 00 39 Lund Inge 43 62 66 14 2 Olsen Birgitte 43 62 06 54 4 Niclasen Ellen 43 62 23 84 8 blhauge John 43 64 ,454

3 5 7 9

29

Olsen Annette Helle Hem.nr. 3 Strandgaard A 33 24 29 35

11 13 16 17 19 23 27 31 35 37

13

(630-E16.900-G3.729.3) {FrødstJ

Lilhauge Lilian 43 64 1454 Jensen Frank Reiner 43 62 01 63

10 12 14 16 18 22 24 26 28 30 32

31 (516-E2.750-G485.6) (Marita Elise bndholm) • bndholm Marita 35 26 88 40 Lindholm Stig 35 26 88 40 Rådgivende Ingeniørfirma Stig bndholm ApS 35 26 02 88 33 (517-E2.100-G485.6) (Ole B Christiansen) 2 Christensen Margrethe 35 26 62 09

17 (744-E13.e60-G4.296,6) 21-21B (728-E9.050-G2.061.5) 21 'Ringsted Nikolai 33 23 86 46 3 Christensen Joan 33 24 78 43

Lund Tove 43 62 27 65

Jensen Diness Søren-Peter 43 64 92 40

Meier Kristina 44 44 68 30

Sørensen Gitte 43 64 04 24

Preuthun Frank Louis 44 44 31 66

Brandt Ole Hem.nr.

Larsen Jakob Kibsgaard 33 31 14 79 4 Larsen Nanna 33 2 0163 Røseler Marc 33 22 0163 5 Larsen Susanne 33 24 75 78 21A * Amirs Orientalske Restaurent v/Amir Mesbah-Babamiri 33 2540 10 Amirs Orientalske Restaurent v/Amir Mesbah-Babamiri 33 25 40 04 2 Christensen John 33 25 05 32 Langaa-Sennek Jacob 33 25 41 87 3Jørgensen Maria Grove 33 221102 4 Skov Jesper Rovsing 33 79 45 12

Nielsen bzzie 44 98 4 , 90 Cronvall M 44 98 50 45

Ole Brandt Hem.nr. Knudsen Dorthe 43 64 62 67 Rosted Ole 43 62 00 58 Tæger Uwe 43 62 03 73 Hansen Peter A 43 62 60 88 Jakobsen Rosa 43 64 74 01 Kragh Gunvbr59 9, ,857

Mørck L 44 44 03 23

2 4 6 8

Misser Jette 44 44 45 56 Mortensen Doris 44 98 62 56 Jensen Lars Martini 44 98 49 88

35

(518-E2.850-G485.6) (Rikke Bøllingtoft)

Jensen K44 98 78 91

Bøllingtoft Lotte 3525,540 Bøllingtoft Rikke 35 251020 Bøllingtoft Rikke 35 25 ,0 78 (519-E2.000-G486.2) (Poul Rosager) • Rosager A M 35 38 82 46

10 12

Vestergaard Hans Jørgen 44 98 17 67

34 Wilhjelm Pij’er 43 64 26 01 36 ' ' Hemstra C () 43 64 30 38

Klug Tina 44 44 90 77

Petersen A 44 98 73 55 Thomsen Per A og Birgit Bak 44 44 02 31

37

14 18 20 22 24

ABILDGAA^DS ALLÉ, DOKTOR Se Doktor Abildgaards Allé

Bruun Leif 44 98 80 47

3Andersen DH 33 24 1592 BergmannJohn33 22 03 20 21B • Pejtersen Lisbeth 33 24 40 54

Pettersson bse-Lotte 44 44 50 03

Rosager P35 38 82 46 'Trier Julie 35 26,406

Stfømsted B 44 49 49 31

72, Lundevænget 44 49 54 72 Blandt Lars Hem.nr. ' Børnehaven Stenhøj 44 98 65 15

39

(520-E2.800-G486.2) (Carl Vang Petersen og Marie-Louise Andreasen) Petersen Carl Vang 35 38 77 52 ' Andreasen Marie-Louise 35 38 77 57 Andreasen Marie-Louise 35 38 77 52

' Khalem Gamal 33 2102 07 Olsen Karen Høj 33 26 30 50 2 Friis Lasse 33 79 20 95 Gammelby Anne-Marie 33 21 41 44 3 Abel Julie 33 23 50 06 4 Andersen Søren 33 25 1949

• \

28 1

Petersen Carl Vang 35 38 77 57 Petersen Carl Vang 35 38 77 52

Grahn Lennard 33 31 38 55 ’ Abel Camilla 33 79 65 35 Kirk Katrine 33 2, 80 68

41

(521-E2.800-G485.6) (Peter Japsen og Gudrun Susann Albeck) Japsen Peter35 43 40 31 Japsen Susann Albeck 35 43 40 31

23-25 (729-E4850-G2 049.1)

Made with FlippingBook HTML5