kraks vejviser 2004-05 gaderegister A-Å

AVÆNGET

1447

ÅSTRÆDE 2800 Kgs. Lyngby Kort, 17 E4

20A Engeland Us Van 44 44 55 04 Geervfiet Helene 44 44 42 84 Geervliet Helene 44 44 42 81 20B Boas Lis 44 440064 24 Frederiksen Erland 44 44 23 07 Frederiksen Signe 44 44 23 07 30 Olsen Heidi Frier Peer Freiesleben 44 98 02 06 30A Team Learning v/ Enk Andersen & Ole Toft 44 98 97 47 Team Learning v/ Erik Andersen & Ole Toft 44989737 32 Johannsen Bodil 44 98 69 75 Johannsen Bodil Hem.nr. . Johannsen Bodil 44 98 69 78 34 Barfod Ketty 44 98 52 05 36 Thomsen Erik Storm 44 9811 14 38 Johansen Paul 44 98 66 51 40 Madsen Bent 44 98 78 88 Madsen John 44 44 11 42 42 Bech Marianne 44 44 47 06 Willumsen Bo 44 44 47 06 44 Jensen Lotte 44 44 06 32 Sørensen Henrik 44 44 06 32 46 Jensen Georg Wilhelm 44 44 26 13 48 Dige Ea 44 47 30 09

35 (787-E1.550-G702.6) (Freddi Lund-Nielsen)

(Peer Christian A Wintcentsen) Wintcentsen Peer 38 28 71 80

Lund-Nielsen Mag. Freddi 38 28 99 33 Lund-Nielsen Therese 38 28 99 33

40 |æ7-E2.250-G818.7) (Arne Grøndahl)

Kommune: Lyngby-Taarbæk Kommune Sogn: Kgs. Lyngby

37 (786-E2.300-G678.5) (Peter Hermansen) Easy Data 38 81 77 10 41 (905-E1.550-G730.6) (Kim Verner Solvsteen)

Grøndahl Ame 3828 81 38

42 (858-E1.850-G797.2)

(Niels Christian EStefansen) Stefansen Agnes 38 28 42 86

Valgkr.: Lyngby Politikr.: Lyngby

44 I859-E2.050-G723.3)

1 * Christiansen Gerda 45 87 84 03 Kazem Nasir Tariq 45 93 29 99 ' Rasmussen John 45 88 74 65

(Kristian Sloth Kristensen) Kristian Sloth Kristensen/jour. Og Louise Hostrup Lanstorp 38 80 80 01

Sølvsteen Kim 38 81 85 86

43 (906-E1.650-G761.1) (Morten Sten Jensen og Juan Irene Just) •Just Juan 38 80 21 77 ’ Jensen Sten 38 80 07 78 45 (907-E1.750-G771) (Michael Christensen)

46 (860-E1.850-G724.6) (Lone Hinz) 1 Hinz38 28 60 85 48 (861-E1.800-G653.6)

ÅSTRÆDE 2630 Taastrup Kort,55A5-B6

'

(Helle Gertrud Højberg) Jensen Michael Hinsch 38801618 (Søren Pedersen og Liselotte Pedersen) 863-E2.050-G843.4) (Niels Nikolaj Lunn Barfod og Marianne Orbesen Barfod)

Christensen Korna 38 28 66 89 Christensen Michael 38 28 66 89

Kommune: Hø/e-Taastrup Kommune Sogn:Rønnevang Valgkr: Glostrup Politikr.: Glostrup

47

(908-E1.700-G776.6) (Knud Johannes Jensen) Jensen Knud 38 60 28 64

50 (3452-E1.300-G639)

52

49 (909-E1.900-G794.6)

5 Henriksen Michael 43 55 13 47 7 Bruun Arne 43 52 78 5,

(Nanette Stochkel V Van Dyk og Thomas Van Dyk)

56 (868-E1.150-G514.5) (Asger Gottlieb)

53 (869-E1.450-G457.1) * (Holger Jean Pedersen)

ÅTOFTEN 2630 Taastrup Kort 134G7-H7

Gottlieb Asger 38 28 88 08

Mark Peter 44 32,150 Mark Peter 70 27 11 50 50 Friis Bent Theisen 44 98 69 35 52 Frydshou Naja 44 44 44 87 Frydshou Naja 44 32 44 87 Jørgensen Stig 44 32 44 87 Stoltenborg Joan 44 44 62 62 54 Witt Annelise 44 98 90 67 Witt Jørgen 44 98 90 67 56 Jensen Per Holdgård 44 44 22 05 68 Jensen Kurt 44 98 82*74 72 Damgård Asta 44 98 42 84 76 Palle Jensen E. S 44 44 ,034

Pedersen Holger 38 80 27 43 Pedersen Holger 38 60 29 27

ÅVÆNGET 2970 Hørsholm Kort 77 C6

2A(959-E1.600-G682,4)

(Dagny Marie Kristensen) Kristensen Dagny 38 74 16 77

Kommune: Høje-Taastrup Kommune Sogn: Sengeløse Valgkr.: Glostrup Politikr.: Glostrup

2B (3369-E1.600-G712.5) (Johnny Dyssel Engel) Engel Inge 38 71 39 25 4A (36971

Kommune: Hørsholm Kommune Sogn: Hørsholm Valgkr.: Fredensborg Politikr.: Helsingør

1 Amtoft Jens 43 712085 3

Christensen Carlo 43 52 1559

(E/F Avendingen 4 A - 4 B)

5

Dalsberg JE43 71 00 22 Larsen Henriette Bekker 44 94 93 44 .Pianisten Eric 70 23 98 00

4B Nielsen Lene Hem.nr. 4C(961-E1.600-G583,5) (Anne Mette Petersen Hjordt og Allan Palle Hjordt) Palle Hjordt 38 74 98 31 Petersen Anne Mette 38 74 98 31 6A(3650-E1.700-G556,6) (Frederik Holmsted PWindfeldt) Windfeldt Frederik Palludan 38 71 65 58 6B (962-E2.100-G627.4) (Henrik Bering) Bering Henrik 38 74 08 03 8A(963-E1.550-G600.7) (Anne Schmidt Larsen og Lars Anker Nielsen) 8B (3611-E1.500-G580.5)

1

Primeshare International Per35 3518 82 Villemoes Per45 76 70 90

3 5

Hansen Sten 45 86 93 88

11 13 17 19 Byberg Poul 43 99 60 63 Wetterstein Ove 43 71 16 76 Jensen Per Kaalby 43 99 9104 Nielsen Troels Bruno 43 55 1935 6 Koch Lars 43 99 70 94 10A Hellemose Marianne 43 71 49 59 12 Nielsen Jan Torp 43 52 30 53 14 Andersen Karin 36 72 02 45 Schmidt Jette 43 52 24 27 21 Lang Carsten 43 52 40 01

Becker Christina Ferretti Vilner 45 16 ,2 02 Becker Stephen Erik 451612 02

ÅVENDINGEN 2700 Brønshøj Kort 137 A5-A6

A

7

Ikast Lene Grimstrup 45 57 08 10

11

Trabolt Lene 45 57 27 47 Trabolt Peter 45 57 27 47

13

Ann-Louise W. Dandanell og Ulrik Danmark 45 86 9212 Larsen Lars Henrik 45 86 91 42 Hansen Kirsten Høgh 45 57 22 06 Johannesen Johan 45 86 1862 Johannesen Tove 45 8618 62

Kommune: København Kommune Sogn: Husum Valgkr: Husum Politikr: København Politist.: 3

17 21

2

Kvarter: Husum Lokalcenter: 10

ÅVANGSVEJ 2670 Greve Kort ,75 B5

4 6

Laursen Jørgen 45 764138 Feilman Doris 45 86 9614

1A (3715-E1.750-G585.7)

(Inge Kirsten C Hansen) Hansen Inge 38 71 47 17

(Anders Lorentzen og Vibeke Lorentzen) Lorentzen Anders 38 74 76 09

ÅVÆNGET 2630 Taastrup Kort 155A5-A6

Kommune: Greve Kommune Sogn: Greve Valgkr.: Køge Politikr.: Roskilde

10A (964-E, 450-G585.7) (Ester Christensen)

IB (3420-E1.700-G544.5) (Lennart Garbarsch)

Christensen Ester 38 74 08 27

10B (3542-E1.500-G594.8) (Kjeld Johansen) 16A(3515-E1.600-G556.8)

Garbarsch Anja Bettina 38 79 69 93 Garbarsch Lennart 38 79 69 93

Kommune: Høje-Taastrup Kommune Sogn: Rønnevang Valgkr.: Glostrup Politikr.: Glostrup Aarfelt Charlotte 44 66 33 78 Rønnebek Mogens 43 52 5618 Ibensass Buchert 43 52 80 40

1A Nielsen Thorkild Asbo 43 90 80 02 3 Nielsen Kurt 43 90 45 43 11 Jørgensen Steen 43 90 66 88 13 DenkerEnk43 90 27 15 15 Michael Pedersen WS 43 6017 54 Sabroe Ulla E43 6017 53 17 Johansen Per43 69 00 78 2 RasmussenOttoA43901586 4> Capedium Enterprise 43 69 6162 6 Christensen Steen Nørgaard 43 69 08 80 10 Helmbæk Kay 43 90 05 91 14 Rener Anne 43 60 00 65 Rener Ole 43 6000 65

3A(943-E1.700-G589,1) (Jens Larsen)

(Karen Tørsleff og Lui Sylvest) Sylvest Lui 38 7 , 01 14

Larsen Anja Evrard 38 28 37 48 Larsen Jens 38 28 37 48

16B(980-E1.800-G628.7)

3 5 7

3B (3714-E2 050-G595.3)

(Anne Boese og Uffe Kim Svensson) Dansk Ren 38 79 06 29

(Torben Nielsen og Christa Lund Nielsen) Nielsen Christa 38 714091

18 (979-E2.150-G866.5) (Sven Barmer)

7B Hansen Bjarne 43 99 70 47 Hansen Bjarne 43 99 70 40 7C Goldek Anton 43 52 51 90 9 Henriksen Ernst Hem.nr. 11 Mulvad E K43 52 06 43 13 Pedersen Gayle 43 52 62 32 Pedersen Søren 43 52 62 32 Schmidt Palle 43 99 66 88 19AE &LHargum ApS 43 99 39 33 Hargum Lennart G 43 99 06 55 19B Larsen Per O 43 99 33 20 19C Amica Gruppe 43 99 72 52 21 Frederiksen B 43 52 88 20 23 Hansen Herman 43 99 23 82 25 Holmkvist Britt 43 7 , 08 98 27 Kruse Kurt 43 52 9164 29 Larsen Egon 43 52 00 04 33 Hansen Martin 43 52 35 48 Johannesen Lone 43 52 35 48 35 Nielsen Anton Svith 43 52 03 32 2 Kjeldal Flemming 43 52 90 90 4 Mortensen Roland 43 71 72 11 6 Foss Jens Jørgen 43 52 12 66 8 Lykke Claus 43 99 32 96 . 10 Andersen Birgitte 43 99 03 51 Andersen Birgitte 43 99 03 56 15 17 Johnsen Frank 43 99 22 51

5A(3543-E1.500-G620)

(Jan Chico Wessmann Olsen og Gitte Hartmann Olsen) Olsen Jan Chico 38 79 85 88

Barmer Sven 38 74 05 78

20A (3448-E1250-G572.3) (Lis Rung) Rung Lis 38 71 78 47 20B(978-E1.550-G579.4)

5B (944-E1550-G587)

(Annette RiisagerAlskov) RiisagerAnnette 38 79 48 70

*

(Tine Heede og Karsten Klint Jensen) Tine Heede 38 71 1789

★ ÅVEJ 2680 Solrød Strand Kort 184 C5-D6

7A (945-E1.700-G587)

22A (3534-E1400-G544.9)

Jensen Viggo Harding 38 79 67 77

7B(3602-E1600-G585.2)

(Lars Erik Gruner-Nielsen) Gruner-Nielsen Lars 38 60 34 60

(Frank Hinsch og Jane Hinsch) Henriksen Frank 36,618 36 Hinsch Jane 36 16 1836

22B (977-E1.900-G677.3) (Mogens Ernst Møller)

ÅVEJ 3500 Værløse Kort 126 D1-D2

11A(3588-E, 200-G524.2) (Henning Petersen)

Møller Mogens 38 60 82 93

24A (3497-E1.650-G577.5)

Petersen Henning 38 71 65 67

Petersen Inger 38 28 22 06

Kommune: Værløse Kommune Sogn: Værløse Valgkr.: Ballerup

11B(947-E1700-G581.7) 13 (948-E1.900-G807.1) 15A(3502-E1.400-G614,9)

24B (976-E1.300-G604.9)

(Viggo Robert Nielsen) Nielsen Viggo 38 60 17 24

1 * * * * * 7 * * * * * * 14

Politikr.: Gladsaxe

(Peter Viggo Harry Ankerdal) Ankerdal Harry 38 74 20 31

26A(3601-E1.450-G607,6)

3

Berger Mads 35 55 3914 Boe Pia 35 55 3914

(Hans Christian Jochimsen) The Gospel Company V/hans Chr Jochimsen 35 39 33 41 The Gospel Factory V/hans Chr Jochimsen 3539 33 42 The Gospel Factory V/hans Chr Jochimsen 35 39 33 43

15B(949-E1.300-G607.2)

Bæ s Kongresservice 46 139811 Boe's Kongresservice 46 1398 16 Kvaale Egil Asbjørn 44 98 34 35 Andersen Lisbeth Gylling 44 98 97 61 Poulsen Kgl Kapelmusik Tore Othmar 44 98 97 61 Poulsen Kgl Othmar Tore 44 98 97 61 Svendsen Nick 44 44 77 20

Harder Lasse 38 79 78 62

17A (3637-E1.400-G547.2) (Helmer Jacobsen) 17B(3438-E2.350-G649,7)

5 7

I) 10A Brandt Ole 43 521635 14

9

(Johan Lars Skjoldborg Kjølby) Hald Ulli Møller 38 80 8211 19 Ditlevsen Jens Erik 38 80 0, 7, 19A(951-E1.900-G641,6) (Jens Erik Ditlevsen og Gitte Holm Ditlevsen) 19B(3700-E1.900-G613,9)

26B(975-E1.600-G574.1)

Olsen Jørgen Daniel 43 99 25 14 Andersen Claus Ove 43 52 40 09 Christensen Kaj 43 99 33 43

(Viggo Buje Christensen) Christensen V Buje 38 28 1865

16

118 a0 22 24 .29

15 17

Ingerslev Per44 98 73 74

28A (974-E1 350-G630.4) (Jan Nielsen) 28B(3506-E1.550-G556.1)

Rexen Egon 43 99 34 30

Andersen Bent Kofod 44 98 38 68 1 9 Lundquist Ernst Hans 44 98 42 15 21 k Stilling PerWolmer’44 44 66 02 •Stilling Kirsten 44 32 20 10 25 Jepsen Peter44 44 60 12 Nielsen Marianne G 44 44 60 12 29 Paulsen Hans Henrik 44 98 49 31 31 Hviid A M 44 44 85 95 33 Dalberg Jørgen 44 98 34 48 35 Jørgensen Kaj Holm 44 44 1861 39 Jensen Hanne Joy 44 44 75 74 Koefoed Lars 44 44 75 74 41 Jansen Anette 44 44 95 98 Jensen Jens Krohn 44 44 96 98 43 45 Nobel Kristian Danborg 44 44 82 60 Nobel Mette 44 44 82 60 47 Nielsen Linda 44 44 33 52 4 Møller Jens 44 44 1441 14 Isaksen Erik 44 98 79 27 16 Thykjær Ib Ditlefsen 44 98 44 85 18 Bille Anette 44 44 20 45

Blumensaadt Anne-Use 43 99 81 78 Johannesen Svend 43 99 70 86

(John Christian Meldal og Birgitte Grosen Meldal)

(Per Alex Christensen og Mette Buntzen) Christensen Per38 8195 70

Milaa Poul 43 99 22 80

28

Mortensen Anne Lise 43 99 52 46

21A(952-E,.500-G626.9) (Tommy Skaarup)

30A (3505-E1.600-G558.8)

(Frits Viggo Hoffmann Hansen og Jeanette Siim Hansen) Hansen Frits Hoffmann 38 28 93 83

Skaarup Tommy 38 28 36 66

21B(3651-E,.æ0-G602.9)

(Jette Marie Steffensen) Steffensen J 38 60 65 23

30B (957-E1900-G663.5). (Anders Michelsen)

23 (953-E2 200-G684.6)

Michelsen Anders 38 81 1348

(Erik Bernhard A Melskensk

32A(3555-E1.300-G563.7)

29 (790 E2.000-G718.1)

(Marie Jeppe Sørensen) ■ Hansen Ole 38 8017 16 Sørensen Maria 38 80 17 16

(Annette Møller Lange) Rolff Michael 38 80 64 32

Liebach Jane Johnnie Ishøj 44 44 91 10 Liebach Johnnie 44 44 91 10 •

31

(789-E1.650-G722.4) (Ane Mette Holmsten) Holmsten Ane Mette 38 89 74 30 Pedersen Lars 38 89 74 30 (788-E1.750-G707.8) (Bent PreislerAxelsen) Axelsen Agnete 38 60 71 61 Axelsen Bent 3860 7161

32B(956-E1.600-G647,2) 34 (955-E1.950-G785.2)

(Peter Michael Bayer og Liselotte Vrtoft) Bayer Michael Hem.nr.

33

36 (921-E1.600-G789.9)

(Jan Erik Nilsson og Therese Nilsson) Nilsson Jan Erik 38 60 75 04

38 (856-E2.300-G802.4),

Made with FlippingBook HTML5