kraks vejviser 2004-05 gaderegister A-Å

ADELGADE

67

Trafikstyrelsen33 32 76 86 Trafikstyrelsen72 26 70 35 2 Færdsesstyrelsen 33 92 91 00 Trafikstyrelsen 33 32 76 96

(Jens KorsbækJensen og Pia Korsbæk Falsted) Jensen Jens Korsbæk 33 31 18 30 Jensen Pia Falsted 33 31 18 30

3 Helene Ranneberg 33 22 14 64 Nerenst Nanna 33 25 63 53 4 Lynge Dorthe 33 22 72 19 30-30B (62g-E12.600-G1.8163) 30AkMackander Bredo 33 3180 02 • Funder Dorthea 33 2513 00 KaasAllan 33 251300 ’ Jørgensen N 33 24 27 02 2 Bruun C 33 23 33 20

43 (340)

• Nørgård Margit 33 22 26 29 1 Dotson Tanya 33 26 22 01 Dotson Tanya 33 26 22 0, Lund Tine 33 26 22 01 Timm Irving 33 24 42 27 2 Brixvold Henriette Løvdal 33 22 1946 BrixvoldJeppe 33 22 1946 Edelfeldt Karen Marie Hem nr. 3 Jensen Lise Skatte 33 31 96 48 Norman-Hansen Jacob 33 24 05 74 • Kristensen Per Gunnar 33 22 50 81 Kristensen Per Gunnar 33 31 1082 s KjærJonas Michael 33 26 21 28 21B(303-E4.850-G1.123.3) • V 1 Gallery33 31 0321 ' Søndergaard Kåre 45 66 22 55 Sørensen Jakob 33 24 40 09 2 Dombtowsky Kaspar33 31 23 03 Enevoldsen Maria 33 3123 03 3 Høyer Inge 33 31 04 54

(»Halmtorvet 58) Ejerlejligheder) (E/F Absalonsgade 43/Halmtorvet 58) • PoulsenTone Kjøbæk 33 23 34 24 ’ Fjellerad Trine 33 25 54 03 2 Parish Simon 33 24 45 60 3 Frederiksen Sven Harder 33 24 11 75 4 Fjellvang Nikolaj 33 26 3814 Mortensen Klaus 33 2300 17 5 Bønsager Jørgen 33 79 12 37 Kristensen Pernille Banke 33 21 27 07 8 (1588-E6.650-G5.045.1) Vesterbro Ungdomsgård 33 31 20 70 10 (1585-E4 900-G2.927.5) Fritidshjemmet Absalon 33 24 42 89 Hudegrendens Børnehave 33 21 91 20 Skydebanens Børnehave 33 24 12 48 1 Københavns Kommunes Integrerede Institutioner 33 2100 28 12 (1580) (Københavns Kommune)

15 (665-E38.000-G7.934.4)

7 Den Erhvervsdrivende Fond Samfundslitteratur 33 25 99 00 Den Erhvervsdrivende Fond Samfundslitteratur 33 21 96 29 2 (50ct-E2.950-G809.8) (= Gnjndtvigsvej 6A-10C) (Torben Leth Larsen) Mikkelsen Bo 33 86 16 87 6 (50aæ-E1.650-G562.3)

(Magistrenes Pensionskasse) Ecoflow Ltd 70 20 70 74 Revisionsfirmaet Chr. Mortensen 33 73 46 00 RSM Christiansen & Engelbrechtsen 33 14 87 82 2 Rsm Plus Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 33 38 98 00 4 Bekaert Handling A/S 33 12 22 32 5 Arkitektfirmaet Hou & Partnere A/S 33 93 22 66

Jepsen Janne Wolfeld 33 21 63 99 3 Plet Egon 33 31 1211 4 Gudman Ane 33 24 1277

30B’ Schultz Edel 33 24 21 60 2 Lauren Marco 33 22 03 30 Lauren Sune 33 22 03 30

ACHILLESALLÉ 2650 Hvidovre Kort 167 Dl (Græsk sagnhelt)

Schandorff Casper 33 31 35 35 4Albæk Pernille39 27 5184 Brinch Nina 33 79 99 72

17-19 ( - Kronprinsessegade 28) 45-53 (-Sølvgade 13-17) 47 • Otzen Hemming 33 93 73 53 Studio Tara 33 321391 ’ Gudmundsson KristjanThor 33 1568 97

32 (»Istedgade60-64) 34 (-Istedgade47)

Kommune. Hvidovre Kommune Sogn: Strandmarks

’ Jacobsen Lars Rolf 33 23 69 79 2 Andersen Peter 33 31 46 16 Johansen Lars Henrik 33 22 33 53 3 Christiansen Lisbeth 33 31 04 18 Larsen Jackie Ponsaing 33 24 30 29 Larsen Karsten Arne 33 24 30 29 4 Outzen Marie Louise 33 31 27 30 5 Sørensen Stine Kjærsgaard 33 25 93,3 36 (273-E36.000-G6.995.8) • Skov Jørgen Rovsing 33 21 96 18 1 Karpatschof Tanja 33 79 01 10 Und Lone Ellekrog 33 31 50 71 2 Kristensen Søren Svane 33 23 1388 Simonsen Anders Hald 33 24 50 30 3 Staal Birgitte 33210321 Staal Knud Erik33 21 03 21 4 Hansen Jytte 47 52 1344 Pienge Iben Hem.nr. 38 * Jørgensen Birgitte Blomgren 33 22 23 99 Ærø Jesper 33 31 22 33 1 Bak Susanne 33 23 10 15 Jensen Gorm W 33 31 91 17 2 Karottki Ida La Cour 35 35 03 04 3 Thalund Søren 33 23 5517 ‘ Houth Iben 33 31 23 22 Mogensen Lene 33 22 27 86 Mogensen Lene 33 22 27 85 40 • Mortensen Ulla 33 79 76 70 1West Johanne Unnea Algren 33 25 21 05 2 Rasmussen Mathilde Tonsgaard 38 74 1512 Rasmussen Michael 38 74 15 12 3 Sørensen Marianne Scott 33 22 21 91 Tang Uffe 33 22 85 15 4 Andreasen Per86 63 86 22 Hansen Birgitte 33 23 95 40 Jensen Jytte Thuesen 36 46 04 92 Mps Denmark 70 20 23 90 Kristiansen Anette Eg 33 31 80 24 Kristiansen Anette Eg 33 3180 24 ’ Ellingsen Bjørling Ulf Hem nr. Ellingsen Ulf Bjørling 33 23 08 30 2 Boll Mette 33 21 95 04 TvedeMads33 79 86 79 3 Dardy Rennette 33 31 1035 Larsen Frank 33 31 1035 4 Sidenius Mikael 33 25 28 28 Wenckheim Nicolai Von Wenck 33 22 21 61 Jensen Louise Stibolt 38 34 58 88 Kiiel-Nielsen Nikolai 38114011 Rosenkrantz Cecilie 35 8510 52 2 Jeppesen Feliciano 33 21 25 24 3 Andersen Dorte 33 23 37 36 4 Hansen Lisbeth Agri 33 23 87 61 Jensen Bjarne Schultz 33 23 87 61 Ravn Michael 33 24 57 05 46 (320-E6600-G1.316.2) •Olsen Knud 33 24 98 3, 42 • Gambarini Enk33 31 80 24 44 • FalhofTore 33 31 33 21 ’ Jakobsen Tina 381,4011

Miller Andrew 33 3104 54 Wohlert Gitte 33 22 75 02

2 Hansen Anders66,921 18 3 Eikard Barbara 33154914 Jensen Henrik Gjerulff 33 32 30 41 Lolk Stine 33 1454 80

Valgkr.: Hvidovre Politikr.: Hvidovre

Legepladsen Skydebanehaven 33 23 1859

4 Nielsen Camilla Rode 33 26 35 54 Wurden Carsten Von 33 24 0177 8 Jessen Ellen 33 21 89 31 Nordstrand Søren 33 31 08 90

,4 (112)

7 Hendriksen Kathe 36 49 58 67 11 Christensen Ole Brøns 36 49 55 66 Nielsen Use 36 49 90 66 Nielsen Nils 36 49 90 66 17A Eriksen Lasse Borgstrøm 36 49 88 83 14 Møller Ully 36 77 88 24 16 Sørensen Andersen Britta Jesper Hem.nr.

(Ejerlejligheder) (E/F Absalonsgade 14) • Hansen Christina 33 25 5014

4 Nebelong Henrik 3312 75 22 Wedersøe Martin 3312 45 47 8 Hansen J 33 15 28 03 Jensen Agnes 33 1584 23 49 • Kristjansen Kirsten 33 32 80 85 Larsen Steen Bille33 33 03 67

23 (1623-E18.700-G2 629.7) (Den Selvejende Institution Ungdomsboligerne)

1 Higginson Lone Bonnie 33 24 27 47 Kristensen Christel Buch 33 25 44 11 2 Bie Morten 33 21 32 15 Borggaard Jesper Kramer 33 23 45 22 Mortensen Lene 32 95 55 55

k 29-29 Fællesvaskeri 33 22 1731 29-29 Fællesvaskeri 33 31 76 87 • Bang Rikke 33 25 1317 Larsen Martin Than 33 79 87 03 1 Christensen Christina Teik 33 23 1024 Hansen Maria 33 21 03 56 Hedahl Ann 33 311015 Jakobsen Karen Bang 86 7214 02 Slots Torben 33 21 39 00 2 ChristensenAnne 33 3125 69 Kjær Brian33 22 31 22

Oriowicz Andreas Søren B 33 93 1399 ’ Christensen Michael Skovgaard 33131519 Hansen Ditlev33 32 1303 Jensen Jan Edvard 3311 20 34 2 Hansen Michael 33 16 13 96 Pedersen BoJens Hem.nr. With Merete Klenon 3311 1049 3 Castenschiold Anne Dorothea 331126 27 Dalkiær Pia 33 32 48 85 OlsenJens-Christian Sander 33 16 25 56 4 Damkjær Carl Rise33131210 Holm Kirsten Ragnhild 33 1297 27 5 Glahn Henrik Hem.nr.

3 Esbjørn Ulrik33 23 40 30 4 Bruun Helle 33 24 15 21 Thyssen Jette 33 24 60 10 • Pørksen Stine 33 79 73 70 2 Gade Rune 33 31 24 15 Salomonsen Tine 33 3, 24 15 3 Balle Steen 33 3109 14 Jensen Pia33 31 0914

A.C.MEYERS VÆNGE 2450 København SV Kort 158A3

16 (116-E2.900-G1.085.9)

Kommune: København Kommune Sogn: Fredériksholms Valgkr.: Enghave Politikr.: København Politist.: / Kvarter: Kongens Enghave Lokalcenter: 15

3 Iversen Stinne Rex 33 26 3181 Olsen Jesper Raae 33 7918 06 4 Eriksen Kenneth 33 21 84 64 Græm Anni-Use 47 1765 91 Jensen Morten Eske 33 22 62 33 Marquardsen Søren 32 55 42 87 25 ’ Spalink Miriam S 33 21 80 76 Vilstrup Maria 33 23 2310 ’ Chnstensen Lisalee Helena Lynn 33 31 2650

18 (121-E3.750-G1.664.4) (Carl Ove Dydensborg) k Klub 1833 23 53 36

• Blauenleldt Annika 36 30 36 31 ’ Bætz Katharina 33 23 78 94 2 Buch Inge-Marie 33 79 99 91 Krabbe Irene Connie 3313 27 58 3 Koch Louise33 23 07 22 StockmarrJulie 33 23 07 22 4 Pedersen Ole 35 34 37 34 Thanning Cecilie 33 2125 80 18B Christensen Knud 57 83 09 69 20 (125-E4 060-G1.358.4) ’ Aagaard Janne 33 24 04 13 2 James Mc Bride 33 25 0615 Winge Helle 33 21 06 76 3 Pedefsen Ole Bremer 33 3142 42 Pinnerup Aage 33 22 83 54 4 Haugstmp Karsten 33 22 09 08 Sørensen Roland 33 79 1945 22 (179-E3.100-G1.160.7) (ApS af 15/111971) • Nielsen Jan Ullevang 33 22 1319 SousaJanDe3325 26 88 ■Suhr Claus 33 31 21 40 ’ Darré Tenna 33 79 08 92 2 Baba Emine 33 24 56 99 SchjokJager Katrine 33 23 23 03 3 Lørup Bente Oppenlænder 33 22 2911 4 Kleiter Jens Peter 33 25 61 12 Roepstorff Rune Nissen 33 21 73 06 1 Lund-Sørensen Signe 33 3103 02 24 (216-E5.600-G1.164.9) •Mikkelsen Jacob 33 2314 33 _

ADELERS GADE. CORT Se Cort Adelers Gade

Mogensen Use 33 32 08 68 Muir Andrew 33 15 33 79 Muir Katrine 33 15 33 79 51 • Dentallaboratoriet Belldent ApS 33154753 Dentallaboratoriet Belldent ApS 33154746 Sørensen Hans Ole 3315 89 37 1 Brink Lone 33 ,3 66 23

ADELGADE 1304 København K Kort 148 F3-G2

Hamel Hanieh 33 22 39 27 Hansen Brian 33 24 39 00 2 Hansen Anja 33 21 05 54 Krogh Jakob 33 22 81 84 3 AahaugeJakob 33 22 50 52 ' Jacobsen Jeanette 33 21 72 76 Kanst Mikkel 33 21 7276 Madsen Jakob Stine Aahauge Taulborg 3322 50 52 Østergaard KarenThestrup 33 31 59 19 4 Hansen Simon 33 25 8186 Markvardsen Camilla 33 21 90 26 A/B Istedgade 58/Absalonsgade 27 (Absis)) ’ Christensen Hanne Tellerup33 31 47 30 2 FallovJacob 36 30 65 60 3 Danielsen Jens 33 3195 70 4 Hak) Marlene 33 25 22 72 Lærke Ringsted Og Astrid Hytten 3321 98 78 (A/B Absalonsgade 29 - Istedgade 45) 1Sharabi Berit Hem.nr. 3 Ananiassen Frank35 34 07 71 4 Kure Martin 39 27 84 70 Lausten Morten Schwarz 33 23 01 94 33 (247-E23.700-G7.614.6) Absalonshave Børneinstitutionen 33 24 28 87 35 Jacobsen Astrid 33 22 65 83 29 I217-E7.000-G2.633.3) -Istedgade 45) Svendsson Oskar33 31 12 75 Thomsen Anne 33 79 73 30 27 (181-E11.000-G2.384.6) - Istedgade 58) Kieffer Esther 33 31 63 89 1 Gindrup Leif 33 21 33 96 Glumsøe Esther 33 22 54 13 ListG38 71 78 21 Sørensen R E 33 21 53 99 Thejl Ada 39 29 53 05 4 Bendixen Grethe 33 79 20 13 BrynierAgafia35 85 7135 Greve Kurt 33 23 1066 Hansen Flemming Sylvest 33 23 40 34 Helms Grethe 33 26 1758 41 339-E6.950-G1.280.7) (A/B Absalonsgade 41) •Hyldal Lasse33 24 24 08 Jespersen Lene Hauris 33 24 24 08 ’ CtoosKarinCompare33 22 43 89 Danckert Caroline 33 22 04 16 Thomsen Michael 33 22 43 89 2 Larsen Jakob S 33 25 35 37 3 Bitton Marianne Woetmann 57 61 1993 Jørgensen Tina 33 25 85 81 Stampe Jakob 33 25 86 81 4 Jørgensen Frank Hem.nr. 1Arp Mia Fallov33 25 60 09 FallovJonas 3311 1525 Nielsen Seneberg Jens 33 79 33 70 Weiss Rebecca 33 25 60 09 Thestrup Evald 33 24 36 49 ’ Jensen Elise33 23 74 74 Petersen Ingeborg 33 21 1841 Ølholm Kai 32 50 23 04 2 Balle Edith 33 24 14 19 Cotte Jørgen 33 31 27 33 Demschitz Kathe 33 24 77 25 Hansen Irene Biilow 33 31 90 22

Kommune: København Kommune Sogn: 1-37 og 2-34 Garnisons. 45-53 og 48-64 Frederiks, 55-117 og 106-108 Skt. Pauls Valgkr.: Rådhus Politikr.: København Politist.: 3 Kvarter: Sankt Annæ Vester Lokalcenter: 2

2 Hamann Steffen 33 32 22 61 Husmark Birgitte33 9,6183

3 Stoltz Inge 33126883 8 Bakke Mette 3313 77 75 Hendeliowitz Jeanette 33 13 26 32 53 • 65 Ferie Organisationen Pensionistrejser 33146566 Helse Rejser 33 12 60 65 55 624-E11.100-G2.649.6) (-Sølvgade 2) Metodistkirkens Sociale Arbejde 33 1555 80 •Sesam 33 33 70 65 Sesam 33 33 70 85 1 Bermann Ingar 331187 20 2 Bech Stella Weber 33 9155 62 Bonde Niels 3314 58 38 3 Rasmussen Maiken Alstrup 33141617 Saunte Jane 33 14 21 03 8 Schønbeck Charlotte 33 15 37 27 57-63 (660-E22.100-G10.641.6) I - Klerkegade 5-7) (Byggeselskabet Borgergåiden) 57 'ClaireGautier33 139, 10 Larsen Birgit 33 32 86 33 2 Poulsen Karin Hem.nr. Ravn Lasseadam Sander Matthias 3391 6251 3 Hansen Else 331107 03 4 Nielsen Pernille Brems 33 93 50 22 8 Bay Agnete 33 ,3 6197 59 • Hannibal Magnus Stefansen 33 93 7911 Hansen Erik57 80 47 49 Lassen K M 33149827 1 FisicSenija 33 93 87 4, Sørensen Ingrid 33 1203 40 2 Jørgensen G 3311 12 70 Wittenburg Bente 3315 72 07 3 Nielsen Lau Bilde 33 33 02 08 PallierJytte Hem.nr. Waldorff Dea32 95 1406 4 Rasmussen Alex 3314 41 74 8 Dalsgaard Louise 33 16 46 76 Engelhardt Mananne 33 32 04 04 Jørgensen Allan 33 12 00 00 Hansen PernilleJung 33 36 07 75 Hoppe Karsten 33 1409 89 1 Petersen Poul H 331152 41 Wahlberg Britta 33 1567 27 2 Bagger Ruth 331127 82 Nissen T Winther 33 32 47 12 Søborg Solveig 33 32 76 35 3 Petersen Allan Fischer33 33 90 16 4 EickeTommy 3315 08 38 Pedersen Ester Marie 33 126, 66 8 Nielsen Karen 33122581 63 Rasmussen Kurt 3313 80 90 1 Morling Aase 3311219, 61 • BalslevTheodor 33 32 9 , 77 Garde Eva33 919,42

1-3(-Gothersgade52) 1 Krog-Meyer Ingrid 3311 73 63 ’ Rommerdahl Jan 33 33 09 37 2 Petersen Christian Rune 3314 23 80 3 Abel Børge 33 ,5 96 78

Brock-Nannestad M 331183 46 Jensen Niels Juul 33 32 88 90 Osmundsen Vigdis Unnea 33 33 71 60 Ottesen Eva33 1227 47 Poulsen Birgit 33 1321 60 Severinsminde Hovedgård 3311 44 23 4 AskTorsten 3313,167 Bergander Us 33 33 0139 Carlsson Anders Jerndal 33 7315 25 Glynn Peter Murray 33 93 23 21 Sjøberg Torben 33 9, 99 25 Weeke Søren 33 93 07 26 Wennick Sharon 33 93 91 70 5 Autolux A /S 33,122 21 Ellefsen Peter 33 93 35 31 Jonsson Dorthe 33 32 80 04 Koefoed Michael 33 1648 45 Mortensen Karen Lis33 1285 35 Nilen Gunnar 33 9 , 84 05 Petersen Per33 32 41 52 Thorsager Henrik Gytz 33 91 90 45 WedegeArne33 91 58 22 • Dentallaborant BJuul Jensen 33113131 3 Adelgade Børnehave 33,2 60 54 5-7 (666-E56.000-G15.364.8) (Adelgade Industri- og Værkstedshus Amba) 5 Dennis Knudsen Dk 3314 02 22 Fitness Dk Adelgade 33 43 28 00 Jette Djarling Frisørog Hårpåsætter 45 80 54 52 Medi-Lab Medicinsk Laboratorium A/S 33 74 30 Q0

Mikkelsen Jacob Mia Steffen 33 23 14 33 Specht Anne 33 25 38 27 Steffen Mia 33 2314 33 1Jensen Jesper Ole 33 215161 Petersen Mads Barkman 33 31 90 20 Tønder Dorte 33 31 90 20

2 Undberg Mette 33 21 21 51 Ruberg Yvonne33 24 30 04 4 Fruelund Simon 33 24 65 36 Wurtz Dorte 33 21 1362 • Lundahl Arkak) 33 22 05 32

1Ahlmark Kristian33 79 73 75 Christiansen Lene 33 79 73 75 Larsen Kasper32 58 4816 3 Bach Dorte 86 78 69 99 Kryger Maria 86 78 69 99 Sørensen Lonny 33 21 34 07

*

26 (62e-E6750-G1.278.8) (A/B Absalonsgade 26) Xantippe 33 22 1896

48 ( - Sønder Boulevard 16) • HiskeAnne 33 23 55 67 Jensen M 33 22 44 72

• Seitzberg Mads 33 21 79 30 1 Mindegaard Jonas 33 8614 03 Seitzberg Unda 33 21 79 30 2 Anja Lehmann Rød 33 26 30 05 Frederiksen Vilja33 22 20 99 3 Cour Pernille Domonville De La 35 39 98 02 i Nielsen Cari Christian33 22 27 47 4 Kjær Peter 33 69 02 03

' Duquesnay Jesper P40 45 05 50 Madsen Lone 33 2148 46 2 Bille Niels 33 24 65 60 Bjerre Bach Michael 33 22 22 90 3 Krohn Maria Knstina 33 23 03 10 Larsen Maiken 33 24 40 28 4 Nonjp Rasmus 33 24 95 42 Wahlgren Solvejg Hem.nr. 1 Hansen Charlotte Thrue 33 23 20 66

Stevvart Mikkel 33 25 55 22 1 Slaarup Niels 33 216762 28-288(621-E20.600-G3.172.4)

3 Baltic Education ApS 70 2018 49 Dansk ECenterApS 70 2218 49 7 Boligselskabet BSB 33 ,5 04 65 1t-13(66,-E41.000-G11.006.4) 11) Donners Autoservice 33 12 50 50 I Vognmandskontoret 33 1235 35 t 23 4 5 * 7 * * * * * 13Færdselsstyrelsen 33 32 35 34 t‘ Rolov Ossip 3311 174, > Garmark Maria Sook33158155 , Larsen Bent 33 32 38 15 'Pedersen Janne 33 32 35 09 ray Anita 33 32 35 09 Urichsen Leif Niels Hem.nr. Wulff Andreas 33 14 48 66 13 Anette Eskildsen 72 26 70 36

(A/B Absalonsgade 28-28A-28B)

28 ’ Jørgensen Lis 33 21 73 95 Mollerup David 33 2E1218

ACACIAVEJ 1867 Frederiksberg C Kort 148A4

2 Madsen Winnie Brandt 33 24 47 25 Nielsen Ib Trolle 33 22 80 47 3 Jørgensn Arne 33 2, 1563 Unnet Jeppe Trolle 33 24 77 67 4 Johnsen Tommy 33 24 52 04 Pilgaard Elin 33 2, 7571 28A • Jørgensen Helle Ringberg 33 21 28 04 HolstTrine33259094 2 Lund Anne 33 3102 47 3 Holm Ole 33 24 21 44 Mortensen Anne Damsgaard 33 24 01 47 28B* 1Åbenhus Ruen 33 25 97 66 2 Bidstrup Casper 33 79 99 07 Schmidt-Sørensen Trine 33 24 8144 Mortensen Louise35 85 38 79 Offersen Henrik 33 24 03 00 1Andersen Michael Grusgaard 33 79 22 33

Kommune: Frederiksberg Kommune Sogn: Solbjerg Valgkr.:Falkoner Politikr.: Frederiksberg

1 (50ba-E3.050-G744.5) »Gnjndtvigsvej 12),

(Boet efter Svend Aage Herman Jansen) • Storm Une 33 24 90 33 Tom-Petersen Jesper 33 24 90 33 1 PhilipAnja 33 21 53 54 3 (50bd-E2.750-G596) (Boet efter Svend Aage G. Jansen) Graae Design 33 22 22 75 5 (50bc-E2.550-G588,1)

4 Andreas Tragårdh 33 32 04 44 8Jensen RikkeThunø Hem.nr. Lauritsen G 33 ,4 97 49 8Vestergaard Leif Sanne Prestegaard 33151899

Det Økonomiske Råds Sekretariat 33 tø 5128 Det Økonomiske Råds Sekretariat 33321)029 Færdselsstyrelsen 33 93 22 92

113 (-Klerkegade6-8)

Made with FlippingBook HTML5