Onsdag 10. januar 2018

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

RØISVOLD TRECON AS

Onsdag 10. januar 2018 Nr. 2 • 17. årgang Uvurderlig hjelp tilbake i arbeid Foto: Ragnhild Fladsrud

Har planer for to leilighetsbygg

Bjørn Michaelsen i Kvisgårds- hjørnet eiendomAS (bildet) har store planer for kvartal 37, med Kvisgårdshjørnet og den oppkjøp- te naboeiendommen i Bakkegata 2A. Her ønsker han å bygge to lei- lighetsbygg med til sammen 25 små og store leiligheter. Side 3 Båndtvang for «Mynte»

Foto: Ragnhild Fladsrud Foto: Ragnhild Fladsrud

Fra i går ble det innført utvidet båndtvang for hele Gjøvik kom- mune. Nå må skogbrukssjef Arnt Oluf Eides border collie Mynte (bildet) og andre hunder i kommu- nen holdes i bånd, for å beskytte vilt og spesielt rådyra, som strever med de store snømengdene. Side 9 Vanskelig for turistene

Det er ikke alltid like lett for turistene som bruker Sveastranda når de skal forsøke å komme seg inn på riksveg 4 igjen. Mette Lunde Sveen (bildet) ønsker seg tiltak, for eksempel nedsatt farts- grense. Statens vegvesen har ingen planer om det. Side 5

Foto: Ragnhild Fladsrud

legging som frivillig et viktig steg på vegen tilbake i full jobb og vel så det. Marianne er erklært ufør og på kjøkkenet på Puls har hun funnet et verdifullt værested i sin hverdag, noe som gleder Torunn Lunde og Marit Helene Olsen i Frelsesarmeen. Side 4

Tre år har gått siden Frelsesarmeen etablerte Puls - ditt værested og Fretex som et prøveprosjekt på Gjøvik. I løpet av disse årene har 150 frivillige vært innom. To av dem er Vibeke Fraurud Sandbeck (41) og Marianne Fremstad (36). For dem har tilbudet betydd mye. For Vibeke ble et år med arbeidstilrette-

Skal forhindre strømbrudd

Trenger du elektriker?

Et prøvefelt på kraft- linja mellom Gjøvik og Bjugstadtangen er valgt ut for å teste ut en ny metode mot trefall. – Målet er at dette skal føre til færre strømbrudd, sier fagansvarlig Åge Øibakken (bil-

det) i seksjon Vedlikehold i Eidsiva Nett.

Gjøviks eldste elektroinstallatør

www.sentrum-installasjon.no Tlf. 61 13 86 80

GJØVIK • LENA • RAUFOSS

Side 8

Foto: Torbjørn Aurvåg

Made with FlippingBook - Online catalogs