ארגון המורים - השתלמויות תשע"ז 2016-2017

ך ו נ י ח ה ד ר ש מ י ” ע ש ד ח ק פ ו א ל ם ג ם ב ו ר ו ה ר ו מ ת ל ז ו ע ל , ת ו מ ל ת ש ה ל ו מ ג ל ם י ר כ ו מ ה ב ו ח ה י ס ר ו ק הנחיית קבוצות אומנות ויצירה מודעות גופנית תיאטרון וקולנוע צפייה מודרכת קורסים מרוכזים הרצאות וסיורים בארץ ישראל מחשבים קורסים מקוונים

2016-2017 השתלמויות תשע"ז

אנגלית בכל הרמות

העצמה ואימון אישי

הכשרת בעלי תפקידים

קורסי רשות

הלימודים לכלל עובדי ההוראה: גננות, מורים ביסודי ובעל יסודי לכלל המורים בשבתון ושאינם בשבתון תשע”ז

השתלמויות תשע”ז 2016-2017

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online