150206_Texcon_statusrapport_2015

Texcon

Samtlige av Texcons leverandører representerer unike og anerkjente internasjonale merkevarer av høy kvalitet og med solide markedsposisjo- ner. For leverandørene er Texcon en interessant og rasjonell samarbeidspart- ner med sine innsalgsmesser, delkrede- reansvar, ett fakturerings-/oppgjørs- punkt og ikke minst fokus på merkevarer. Medlemmenes faglige dyktighet, den lokale markedsposisjon og kjedens driftsmodell bidrar sterkt til at Texcons medlemmer dominerer oversikten over faghandelsprofil og sterke merkevarer i vareutvalget bidrar også medlemmene til mangfoldet av butikker, enten lokaliseringen er i kjøpesentra eller i sentrumsområdene. de mest lønnsomme butikkene i bransjen år etter år. Med en klar Texcon Gruppen består av selskapet Texcon AS og datterselskapet TeCTra- ding AS. Selskapet skal drives etter sunne økonomiske prinsipper og all avkastning skal tilfalle aksjonærene i form av bonusutbetalinger.

Texcon er Norges ledende samarbeids- gruppering innen tekstil- og motebran- sjen. Selskapet skal gjennom sine aktiviteter være den optimale arena for den frittstående tekstilforhandler og utvikles til å bli en dynamisk, rasjonell og fremtidsrettet kjede. Texcons posisjon og aktiviteter skal bidra til økt lønnsomhet for medlemmene. Kjeden skal også oppfattes som en seriøs og god partner for leverandørene og andre samarbeidspartnere. Kjeden har to hovedfokusområder, tilrettelegging for innkjøp og adminis- trative tjenester. Optimale innkjøpsbe- tingelser og en vel tilrettelagt messe- struktur er viktige innsatsfaktorer for kjedens medlemmer i en konkurranse- utsatt bransje. Texcons tjenester innen fakturering og betalingsformidling gir betydelige besparelser og fordeler for både medlemmer og leverandører. Kjeden tilbyr i tillegg kompetansehe- vende kurs, rådgivning innen drift og økonomi, leverandørutvelgelse og markedsføring. Kjeden er detaljisteiet og selskapet har pr juni 2015 189 aksjonærer og medlemmer som gjennom sine 271 selvstendige butikker og avdelinger, omsatte for 2,2 milliarder NOK i 2014. Medlemsbutikkene representerer ulike profiler og driftskonsepter som medfører at det er nødvendig med et stort antall leverandører innen dame-, herre, barn- og ungdomssegmentet. Texcon AS (Ltd) is Norway’s leading buying group in the textile and fashion market for womens-, mens- and kids wear. The overall business objective is to make joint efforts to achieve the best possible buying conditions for the members. Texcon AS (Ltd) is owned by retailers and has 189 commercial enterprises as stockholders and members, who operate 271 stores in

Paul Bukier Administrerende direktør/Managing Director Texcon AS

Texcon has a large variety of member profiles, resulting in a need of a large number of different suppliers, who consider Texcon as a partner that represents a large sales potential, guarantee of payment, rational buying processes an the intention of being a long term partner. Texcon is concerned about ethical trade and of suppliers have agreed, according to our Standard Supplier Agreement, to comply with the international laws and regulations on these important issues. The Texcon Group comprises of Texcon AS (ltd) and the subsidiary TeCTrading AS (Ltd).

total. The members represent a turnover of 2.2 billion NOK,

equivalent to 263 million Euros. Focusing on well known high quality brands, in combination with being excellent business people, the Texcon members are always dominating the industry’s annual list of most profitable retailers.

2

Made with