Onsdag 13. juni 2018

2

Onsdag 13. juni 2018 •

Helseansatte frisket opp kunnskapen

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud Plassen på skolene Hoffsvangen skole sliter med plassen. Fra neste høst kan sko- len få problemer med å huse alle elevene som skal gå der. Det er også trangt på enkelte andre skoler i Østre Toten. I forrige uke skrev vi om situasjonen for sko- len som dekker hele Lena-områ- det. Allerede fra høsten av vil skolen få klasser med opptil 37 elever. Det må, mildt sagt, være en utfordring. Nå kommer det en løsning der Klokkergården tas i bruk til SFO for å frigjøre noe plass. Likevel er det åpenbart at det er utfor- dringer. Østre Toten er en kommune som har slitt med nedgang i fol- ketallet, og det har vært en sta- dig pågående prosess å få flere innbyggere. Vi ser at det stadig bygges nye boliger, og det er sunt for å få en nødvendig vekst. Lena har fått mange nye boliger, og flere leiligheter er under byg- ging. Ingen er tjent med at det vi velger å kalle bygdebyen bare får innbyggere som flytter dit for å tilbringe alderdommen i Lena. Sletta er også et område der det planlegges boliger, så det vil åpenbart være behov for en skole i området som kan takle elevtilstrømmingen. Kapp er et populært boområde med stort press, og heller ikke der er det mye å gå på. Da skolestrukturen ble endret for noen år siden, var det på sin plass. Noen av barneskolene for- svant til fordel for større enheter. Vi mener det er viktig for Østre Toten at det ikke nøles med å ta prosessen videre. Ikke ved å redusere antall skoler ytterligere, men ved å sørge for tilstrekkelig plass for nye elevkull. Det må bygges. Vi vet det snakkes om en mulig løsning der man til slutt sit- ter igjen med to store skoler en gang i framtida. Vi tror ikke det er den beste vegen å gå, for der- som kommunen skal holde på innbyggerne, må de også gis valgmuligheter. Noen vil bo i Totenvika, noen i Lensbygda eller i Kolbu. Da hører en nær- skole med for å gjøre Østre Toten til en attraktiv bokommune. Dagens sitat De kan lite på mitt råd, for jeg har sanket erfaringer i livets skole. Henrik Ibsen

Det står ikke så bra til med stakkaren som lig- ger på gulvet i vognhal- len hos brannvesenet. Hjerte- og lungredning (HLR) må til, og hjerte- starteren anbefaler støt. I forrige uke var rundt 150 ansat- te innen helse og omsorg i Østre Toten på kurs. Der fikk de frisket opp lærdommen om hvordan liv kan reddes i en akutt situasjon, og hvordan de skal bekjempe en brann. Det er første gangen det arrangeres et slikt opplegg. – Vi håper virkelig at et slikt kurs kan arrangeres flere ganger, sier Håkon Kolden, enhetsleder i ambulerende hjemmetjenester i Østre Toten. Han forteller at de er pålagt brannvernopplæring, og han synes brannvesenet laget et vel- dig godt tilbud for de kommune- ansatte. – Brannvesenet har kompetan- se, og det er viktig for oss å få praktisk trening. Våre ansatte er på vegene døgnet rundt, og vet aldri hva slags situasjoner de stø- ter på, sier Kolden, som roser opplegget. Kursdeltagerne kom både fra institusjoner og fra Jon Olav Andersen jonolav@totens-blad.no Når lokalavisa er innom, brenner det friskt i en kjele på komfyren. Hvordan slukker man best? – Legg på lokket, dra kjelen av plata, anbefaler varabrannsjef Lars-Harald Bergheim. Som om ikke det var nok, så begynner det å brenne et annet sted på plassen. De helse- og omsorgsansatte løper for å få ut husbrannslangen, da går det greit å slukke. Brannvesenets Tor Gudbrand hjemmetjenesten. Komfyrbrann

Helse- og omsorgsansatte i Østre Toten prøvde hjerte- og lungredning i praksis. Jarle Stensrud og Martin Nøttveit i brannvesenet ga instruksjoner.

Hoff har vært så uheldig at det har begynt å brenne i frityrgryta. Hvordan stoppe den brannen? Han heller på noen dråper vann, og kursdeltakerne får se at det er alt annet enn lurt. Flammene står flere meter til værs. Her skulle det vært et lokk. Det hadde kvalt Ei gruppe er i full gang med gjenoppliving av dukker som ligger på gulvet inne på brann- stasjonen. Med den jobben de har, er førsthjelp og hjerte- og lungeredning noe de har lært en gang i tida. Alle gir imidlertid uttrykk for at det er veldig nyt- tig å få en gjennomkjøring. Martin Nøttveit i brannvese- net demonstrerer HLR i praksis. Med ei lita dukke viser han hvordan de skal utføre livred- dende førstehjelp på et barn. Svært ofte er problemet at bar- net har satt noe i halsen, og kursdeltakerne får se hvordan de først skal holde barnet for å Moth, en dobbeltdekker fra 1931, er en annen veteran som blir å se. Flydagen startet for å gi beboere på Gaukom en annerledes dag. I dag ivaretas tradisjonen med at alle med en fysisk eller psykisk funksjonshemming får en gratis flytur denne dagen. Barnekreft- foreningen Oppland er også på plass sammen med elever, fra valgfag «Innsats for andre» på Reinsvoll ungdomsskole. Det er Lions i Vestre Toten og Gjøvik og Toten Flyklubb som står for arran- gementet. brannen effektivt. Gjenoppliving

Brannslukking i praksis. Husbrannslangen gjør jobben med å sluk- ke så lenge det ikke er matolje som brenner.

få løs det som sitter fast. Hjertestarteren er ikke skum- mel å bruke, den sier selv fra hvordan ting skal gjøres. Gruppa får prøve hvordan den virker i praksis. – Virkeligheten er annerledes enn på film og TV, sier brannve- senets Jarle Stensrud, og forkla- rer litt om hva som kan møte dem i en virkelig situasjon. For brannmannskapene er ute på stadig flere helseoppdrag. – For oss har dette vært vel- dig interessant, og vi har fått Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Margit Ottesen, Vestre Toten, Toten, født 1943, døde 21. mai. Astrid Kjelsberg, Østre Toten, født 1927, døde 24. mai. Ingrid Pedersen, Østre Toten, født 1925, døde 26. mai. Astrid Solbakken, Østre Toten, født 1928, døde 28. mai. født 1935, døde 29. mai. Hans Bjerkeengen, Østre

gode tilbakemeldinger, sier varabrannsjef Bergheim, som også kan røpe at kursdeltakerne har blitt traktert med hundrevis av sveler i løpet av kursda- gene...

Min kjære kone, vår omsorgsfulle mor og svigermor, snille mormor, søster, svigerinne og tante Ragnhild Gaarder født Bjerke-Egge sovnet stille inn i dag, 78 år gammel. Østre Toten Sykehjem/Lena, Torbjørn Eir, Iver, Sunniva og Silje Øvrige familie Begravelsen finner sted i Hoff kirke tirsdag 19. juni kl. 13.00. I stedet for kranser og blomster kan de som ønsker det gi en gave til Østre Toten Sykehjem avd. B. Velkommen til minnesamvær i Bygdestua. 8. juni 2018 Hans Peder Ingeborg Liv Marthe

Flydag på Reinsvoll søndag I over 30 år har det vært arrangert flydag på Reinsvoll, og søndag tar det av igjen. Det blir en rekke akti- viteter for de minste, med hest og vogn, ballonger, ansiktsmaling og hoppeslott. Reinsvoll skolemusik- korps spiller, og Mjøsa modellfly- klubb stiller ut og demonstrerer. En fly-attraksjon er på plass, et av verdens største en-motors fly kom-

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

mer på besøk også i år. Dette er den russiske Antonov AN-2 med kjennemerke LN-KGB. Russeren eklarer seg med godt med kort takeoff- og landingsbane. En Tiger

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with FlippingBook - Online catalogs