Isännöinti 1/2011

uutta alalla 7-32

urakka&raha 33-58

ammatti&yritys 59-80

lakipiste 81-97

1 / 2011

t i etopakett i a si antunt i ja lle

”Kymmenen vuoden päästä nykyinen palvelutaso ei riitä alkuunkaan.” sivu 13 ”Yhteistyötä voisi parantaa tulosperusteisella hinnoittelulla.” sivu 22

Made with