Samling_af_Bestemmelser_1926

SAMLING AF BESTEM ELSER

VEDRØRENDE

KØBENHAVNSKOMMUNE.

1 9 2 6 .

UDGIVET PAA KOMMUNALBESTYRELSENS FORANSTALTNING

YED

A U G U S T N I ELSEN , KONTORCHEF I KØBENHAVNS MAGISTRAT.

KØBENHAVN. TRYKT HOS J. H. SCHULTZ A/S. 1927.

Made with