DetForsvundneKjøbenhavn

Det forsvundne Kjøbenhavn. Minder fra „de gode gamle Dage“.

84 Billeder tegnede a f P . K læ s t r u p , med e t Indlednings-Digt „Da de rev Voldene ned“ a f H . V. K a a lu n d .

F o l k e u d g a v e .

Kj nbenhavn. Forlagt a f C. A. Reitzel og Otto B. W roblewski.

i. og 2. Række : Bianco Luno. 3. Række: Alfr. Jacobsens lith. Etabi.

Made with