A pwt vwo

Hoofdstuk 1 Management en organisatie

Gamma Domein A Basisvaardigheden Powerheat Langweg en Co

a Commerciële organisatie Rechtsvorm

Niet-commerciële

Rechtsvorm

organisatie

bv, nv

Gertrudiscollege

stichting

eenmanszaak, bv, nv Dutch Royal Ragdoll Club vereniging

vof

Plaatselijk dierenasiel stichting Tennisvereniging De Bal vereniging

b Deze uitspraak is onjuist, in een niet-commerciële organisatie kunnen vrijwilligers werken zonder enige betaling, maar ook vrijwilligers of medewerkers die een bepaalde vergoeding krijgen. Daarnaast kan een vereniging of stichting personeel in dienst hebben dat gewoon wordt betaald.

c Bepalen doelstellingen, plannen, organiseren, geven van leiding en controleren.

d Dat hangt er van af of de eigenaar van de eenmanszaak personeel in dienst heeft. Als er geen personeel is, hoeft er geen leiding te worden gegeven en als er wel personeel in dienst is, moet hij wel leidingge- ven. e De doelstelling om in Dubai een nieuwe raffinaderij te ontwikkelen, is een strategische doelstelling. De doelstelling om komende maand een intensieve reclamecampagne te houden, is een operationele doel- stelling. De doelstelling om binnen twee jaar voldoende vestigingen te hebben, is een tactische doelstelling.

€ 0,25 = € 1.500.

f De grondstofkosten volgens de norm zijn 6.000

g De feedbackinformatie is de vergelijking met de norm; volgens de norm mochten de grondstofkosten € 1.500 zijn. De werkelijke grondstofkosten zijn € 1.700. De grondstofkosten zijn dus € 200 hoger dan de norm.

h Dave koopt niet zelf in, weliswaar zijn de grondstofkosten hoger maar misschien heeft de inkoper wel een slechte kwaliteit ingekocht zodat er meer materiaal nodig was of er zijn duurdere grondstoffen gekocht.

i • De manager kan eerst bij de inkoper informeren of er sprake was van een prijswijziging of kwaliteits- wijziging. • De manager kan besluiten tot acties om de grondstofkosten te verlagen, bijvoorbeeld door te kijken of er een goedkopere leverancier te vinden is. • De manager kan ook besluiten om de norm bij te stellen. Dan kan hij wel beter wachten tot gegevens over meer perioden bekend zijn. Een maand is wel kort om zo’n besluit te nemen. En hij moet contro- leren of er geen grondstof is verspild. j Een informatiesysteem is het geheel van personen, hulpmiddelen en activiteiten dat gericht is op het ver- zamelen, verwerken en verstrekken van gegevens om te kunnen voorzien in de informatiebehoeften van personen binnen en buiten de organisatie.

SE

Uitgeverij Van Vlimmeren BV

2

Made with