Verksamhetsberättelse 2016/2017

Innehåll

Det bästa virket växer långsamt

2 3 4 8

Kvalitet inte kvantitet

VD har ordet

Kommersiella lägen

Hänt under året

10 16 21 22 23 24 25 26 27 28 32 36 38 40 42 44 46 48 52 56 70

Inflyttning i kontorsplanet Våra pågående projekt Kvalitet på varje kvadratmeter

Vad är tillväxt?

Bättre mix

10 272 m 2 ny yta i befintliga fastigheter Förvaltning i ett långsiktigt perspektiv

Tillväxt

Arbetsplaster i city Känn dig som hemma

Kv. Andelen 3 Kv. Ansvaret 2 Kv. Astern 11 Kv. Apoteket 6 Kv. Almen 6 Kv. Apeln 44 Kv. Asken 2 Vi är Ekblads

Förvaltningsberättelse

Från småhustillverkning till centrumutvecklare

Made with FlippingBook Annual report