FGUNU#6_skærm

FGU har en vigtig rolle i samfundet Han lægger ikke skjul på, at han er meget glad for sit nye ar- bejde på FGU Nordvestsjælland, Holbæk. “Jeg regner med, at jeg skal være lærer på FGU Nordvestsjæl- land i de næste 20 år. For jeg havde en fin fornemmelse fra dag et, da jeg trådte ind på skolen. Og det skyldes eleverne. Selv om der måske er nogle elever, der mangler motivation. Men der kan jeg være med til at hjælpe dem både fagligt og med at få motivationen”, forklarer han. Andreas Casciotta kan nemlig genkende sig selv i sine elever. Da han kom til Danmark som 19 årig kunne han hverken tale dansk eller så meget andet i forhold til sine jævnaldrende i Danmark “Det var ikke fordi, at jeg følte mig mindre værd, der var bare ikke plads til mig”, husker han. Derfor synes han også, at FGU har en vigtig rolle i samfundet, fordi skolens opgave er at hjælpe de elever videre, som af for- skellige årsager, endnu ikke har fundet ud af, hvad de vil med deres liv. “Vi er jo alle forskellige, og det er heller ikke alle, der er klar til at komme ud i verden og vise muskler. Her er FGU et sted, hvor alle kan komme til, også de mere stille i det kan komme til orde”, understreger han. Andreas startede selv med at læse på universitetet, som 22 årig, nogle år senere end de fleste i hans omgang- skreds. “Det var ikke fordi, at jeg ikke vidste hvad jeg ville. Det var simpelthen fordi, jeg ikke var klar. Uddannelse er ekstrem vigtigt. Det er jo store beslutninger, man skal tage og så følte jeg mig presset.”, forklarer Andreas.

dem, der er super motiveret, og måske også bedre til selv- studium. Det er et fint supplement til den normale undervisn- ing, og kunne man kombinerer de to ting, ville det være ideelt”, mener han. Tango er vejen frem Når Andreas har brug for at lade op, eller at hygge sig til no- get musik, er det næsten stensikkert, at det bliver musik, som bruges til at danse den lidenskabelige argentinske tango til. Det skyldes hans argentinsk fødte hustru. Hun har taget sit hjemlands musik, sang og dans med sig til Tølløse, ligesom hun også underviser i tangodansen. Med stor hjælp fra sin mand. “Jeg vil næsten vove den påstand, at jeg er den person i Danmark, der ved mest om tango.’’

Online undervisning er ikke nemt for alle Andre- as Casciotta underviser sine elever i engelsk og matematik, og da han er ved at tage en lære- ruddannelse som foregår online, ved han, at den undervisningsform ikke er lige nem for alle elever. Det kræver for det første en del selvdisciplin og for det andet, en anden form for struktur.

“Jeg tror ikke, at alle synes, at det er lige sjovt med online under- visning, jeg mener, at det er for

Made with FlippingBook Annual report