Onsdag 07. desember 2016

Trondheimsvn. 83, 2825 Gjøvik Tlf.: 61 18 52 50 Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no Tlf. 61 17 09 11 www.lekeland1.no

Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no

– etablert 1928

Onsdag 7. desember 2016 Nr. 44 • 89. årgang

Voksne klipper store hull i gjerdet Foto: Mina B. Sveen

Uenighet om vanngebyr

– Det er lovbrudd hvis Raufoss næringspark fortsatt får redusert pris på kommunalt vann, mener rådmann Bjørn Fauchald (bildet). Nærings- parken, ved administrerende direktør John Einar Jørgensen, mener det skal være egne gebyrsatser. Side 5 Hett på brannøvelse

Foto: Kristine Bentestuen Ludvigsen

er det voksne folk, ikke skoleelever, som gjentatte ganger klipper store hull i gjerdet for å komme seg over sporet på en kjapp måte. – Som lokfører opp- lever jeg fortsatt at folk både villkrysser og krysser planovergangen når bommen er nede, forteller lok- fører Vestre. Side 4

Lokfører Ingeborg Vestre (bildet) bruker mellom 500 og 1.000 meter når hun skal stoppe toget sitt på Gjøvikbanen. Da hun var på besøk hos ung- domsskoleelever på Raufoss, sammen med Ingar Sagedal Bie fra Jernbaneverket, advarte hun om hvor farlig det er å krysse jernbanelinja. På Raufoss

Foto: Jon Olav Andersen

Det gikk hett for seg på brann- øvelse i Totenvika (bildet). Faktisk ble det litt hetere litt raskere enn det som var bereg- net da Sivilforsvaret og brann- vesenet skulle øve på brann- slukking. Side 7 MIDTHUN KAPP VISNING 1 IGJEN! 17 8/12 KL. 16-

Etterisolering loft,100 m 2 kun kr 15.000,- Reisekostnader kommer i tillegg. Pakkepris, eks: Fyrer du for kråka?

Godt utvalg i juletrær og -belysning!

999; VERKTØY- SETT

Velkommen Søndagsåpent

Det er vi som har de harde pakkene!

med flott Mjøsutsikt! Innflytningsklar leilighet

Inngang 200,- (barn under 12 år gratis) Billettsalg: Shell ved CC, tlf. 906 46 800/ 930 23 116 og v/inng.

2850 Lena - Tlf. 61 14 36 00 e-mail: post@ljv.no www.lena-jernvare.no

så/PPLANDå å å å så(EDMARKå å å å

07 0 0 1 7 8 : 4flT

www.isoteks-miljo.no

Lena - Tlf. 61 16 17 77

!

Flyttesalg

Vi har ennå igjen gode tips til både julegaver og juleantrekk!

! " !# $ % &'( )* ÷400,- ÷30-70% +,-.&

Str. 42+ Velkommen innom!

«en del av noe stort »

Storgt. 8 Gjøvik • Tlf. 61 17 21 85

Storgata 23 - Gjøvik sentrum www.cinderella.no Tlf. 61 17 56 66

Raufoss 61 19 17 59

Made with