K0290 keuzedeel examen werken met baby's

Consortium Beroepsonderwijs ▪ www.consortiumbo.nl

Verzamelformulier beroepsgerichte examens Examenkandidaat: 

Studentnummer: 

Kwalificatiedossier (KD): Werken met baby’s 

Datum uitgifte KD: 01-08-2015 

Crebonummer KD: K0290 

Cohort: 

Niveau: 3 en 4 

Afnameperiode: 

Exameneenheid: 

Beoordeling

O V G

keuzedeel:

Biedt specifieke opvang aan baby’s

herkansing:

ja/nee

pag 1 van 7

paraaf

Made with FlippingBook flipbook maker