Samling af bestemmelser Københavns Kommune 1947

SAMLING AF BESTEMMELSER

VEDRØRENDE

KØBENHAVNS KOMMUNE 1947

UDGIVET I HENHOLD TIL KOMMUNALBESTYRELSENS BESLUTNING

VED DIREKTORATET FOR STADENS ALMINDELIGE ØVRIGHEDSFORRETNINGER

J. H. S C H U L T Z A/S U N I V E R S I T E T S - B O G T R Y K K E R I KØ B E N H A V N 1950

Made with