Vejviseren 1924

Københavns Diskontobank og Revisionsbank HellerupAfdeling,Strandvej 96

Exp. 10—3 og ,57,^671,' Lørdag lp —2 og Telefon Helrup 119 M o d t a g e r P e n g e til F o r r e n t n i n g Boxer udl ej es Indbetalingssted •for Skatter bg ’Afgifter til Gj entofte* Ko.muiuine Gjentofte Kommunes Vejviser ^

Made with