Vejviseren 1924

VEJVISER FO R GJENTOFTE KOMMUNE

Ordrup-Charlottenlund Bank Jægersborg Allé 31. Tli. Ordrup407og 408 Kontortid 10—3 og 57*—61/*. Lørdag 10—2og

GjentOfte Afd. Gjentoftegade 24 Telf. Gjent. 185 10-^3, og 5lli—61U. Lørdag 10—2 og 5V»—tf1/*.

Shoushoued Afd. Stranduej 323

Telf. Ordr. 693

10—2 og^ —6, ogsaa Lørdag In d sk u d modtages paa In d laan og Check Konto Vekseldiskontering, Kassekredit, Laan eller Kaution, Byggeiaan Indløsning af Kupons og udtrukne Obligationer

UDGIVETAF PS, SKATTEINSPEKTØR L. L A R S E N

(25M.AARGANG)

paaBørspapirer, mod Pant

PRIS 10 KR.

B o x e r u d le je s fr a lO K r . V æ r d ie r m od ta ges i D ep ot

KJØBRNHAVN I K O M M ISSIO N HOS G. E. C. G A I) BIAN.CO LUNOS BOGTRYKKERI

Made with