Vejviseren 1924

i i i l i f l i ELEKTRICITETS OG SPORVEJSAKTIES LSKAB

^¡U-1; ■■■■tf ' Æfe.r. Spa!iSp>JI ■ «H flH nn

Installationer maa Kun udføres af de autqriserede;ln$t|l- latører; Fortegnelse over disse udleveres paa' Forlangende fra Selskabet.• Henvendelse om Strømforsyning sker genneiq instal­ latørerne. Udstillingslokale og Lampeekspedition: Strandvej. 163, StHellerup -(Telefon Helrup 1200) Hpvedkontor, fovor enhvéf Op^riing angaaen^S&iitti forsyning og Installationsahliggender jt^n^aas, er: , Strandvej 163, 2,, Hellerup (Te^fori'Helrup 1200). | Henvendelser angaaende Åflæ

Biatico l.unos Bogtr.

Made with