Factsheet Dronten 2013

Dronten

Deze factsheet van de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Flevoland geeft inzicht in het gewicht en de psychosociale problemen van een groot deel van de jeugd (4-18 jaar) in Dronten. Hierbij zijn gegevens gebruikt die de jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen in de periode 2008 tot en met 2013 verzamelden tijdens preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO’s) in het reguliere onderwijs. Het gaat om PGO’s die plaatsvonden onder kinderen in groep 2 en 7 van het basisonderwijs (BO) en onder jongeren in klas 2 in het voortgezet onderwijs (VO). De onderzoeken in het speciaal onderwijs vinden op een andere leeftijd plaats. Daarom zijn de resultaten van die onderzoeken niet meegenomen. In 2013 zijn in Dronten in totaal 484 kinderen opgeroepen voor een onderzoek in groep 2; 824 kinderen in groep 7 en 599 jongeren in klas 2 van het voortgezet onderwijs. In totaal zijn dat 1.907 kinderen.

Gewicht In Dronten heeft 13% van de kinderen overgewicht en 2% procent obesitas. Daarnaast heeft 9% van de onderzochte kinderen ondergewicht. Er zijn geen verschillen (statistisch gezien) tussen de verschillende klassen.

Gewicht Dronten 2013

Groep 2 Groep 7 Klas 2 VO Totaal Dronten Totaal Flevoland

Jeugdgezondheid 2013 Ondergewicht 10% 8%

10% 75% 15%

9%

8%

Normaal gewicht

79% 12%

75% 17%

76% 15%

75% 17%

Overgewicht

Door afronding kan het voorkomen dat percentages niet op 100% uitkomen.

Made with