Kursiv nr. 1 2017

Nr. 1 – 2017 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD

Løfter kompetansen til SiV-ansatte

Side 12-13

FLINKEST PÅ HJERTESTANS AMK-sentralen i Tønsberg er best i klas- sen til raskt å gjenkjenne hjertestans hos pasienten. – Operatørene fortjener ros, sier Jon Erik Steen-Hansen. Side 5

ENDRET OPERASJONSMETODE Gynekologiseksjonen har endret operasjonsmetode og blitt blant landets ledende på avanserte inngrep gjennom kikkehull. Side 6-7

Made with