SvFF Verksamhetsberättelse

2017 års bästa spelare Kosovare Asllani, Linköpings FC och damlandslaget erhöll Diamantbollen som årets bäs- ta damspelare och Andreas Granqvist, FC Krasnodar och herrlandslaget, ck Guldbol- len som årets bästa herrspe- lare. Båda hyllades stort och välförtjänt på Fotbollsgalan.

Alla bilder i verksamhetsberättelsen kommer från Bildbyrån eller Svenska Fotbollförbundet om inte annat anges.

INNEHÅLL

Förbundsmötet 2018 ...................................................... 1 Inledning ............................................................................. 2 Kommittérapporter ...................................................... 14 Publikutveckling.............................................................26 Detta hände också 2017 ..............................................28 Årsredovisning Förvaltningsberättelse .................................................34 Ekonomisk redovisning................................................37 Revisionsberättelse........................................................52

Förslag verksamhetsplan och budget 2018 .........54 Resultatanalys 2017.......................................................56 Organisationen ...............................................................58 Internationella uppdrag...............................................61 Nämndrapporter ............................................................62 Fotbollens sociala ansvarstagande..........................63 Representantskapets rapport ....................................64 Resultat och statistik ....................................................66 Utmärkelser ......................................................................74

SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS FÖRTROENDEMANNAORGANISATION 2017

Revisorer

Valnämnd

Förbundsmöte

Representantskapsmöte

Valberedning

Förbundsstyrelse

Skiljenämnd

Licensnämnd

Appellationsnämnd

Disciplinnämnd

Besvärsnämnd

Ekonomisk samrådsnämnd

Distrikts- och förenings- kommitté

Futsal och Beach Soccer- kommitté

Anläggnings- kommitté

Domar- kommitté

Medicinsk kommitté

Tävlings- kommitté

Made with FlippingBook flipbook maker