HotelværtOgRestaurantørforeningenKøbenhavn_1884-1934