Avfallsanläggningar

ÅTERVINNINGS- OCH AVFALLSANLÄGGNINGAR

Avfallshanteringsindustrin är en högriskmiljö där stora mängder brandfarligt och hälsoskadligt material samlas och förvaras. I vårt sortiment finns effektiv och pålitlig utrustning i händelse av brand, läckage eller andra typer av tillbud.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online