KjøbenhavnsGrundejersRenholdningsselskab_1898-1938