FOXCONN #5 (2013)

5 živý

Kutná Hora • Pardubice Cirkus trochu jinak Zaměstnanecký den Foxconn KH 2013 > str. 11

říjen/listopad 2013

2. Vnímám své pracovní hodnocení jako ob- jektivní a odpovídající mému pracovnímu výkonu.

6 %

12 %

15 %

27 %

6 %

17 %

17 %

Brocade Teambuilding > str. 16

Foxconn GSSD oznamuje novou spolupráci > str. 3

Nový projektový tým v Kutné Hoře > str. 4

velmi souhlasím souhlasím spíše souhlasím ani nesouhlasím ani souhlasím spíše nesouhlasím nesouhlasím Zacíleno na cíle P rformancemanagement > str. 9

Made with