ForsøgMedBydelsstyreKøbenhavnsKommune

i \

/ 1 'i y

consult

st 09.362 København Fo i V / i ■' . i

„ \ /

i

' . I

1. > i

■v>, i

■*'

h .

'

:

Forsøg med bydelsstyre i Københavns kommune , , ’ ' ' 'l ■ g j Midtvejsevaluering

l

■V

' , \

i ' Hi

'I,

I

:

Made with