2014-hzw2-e2

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn (kwalificatiedossiers 2011, 2012, 2013, 2014 of 2015)

Helpende Zorg en Welzijn

Opleiding :

Crebonummer:

92640

Cohort: Examen : Codering :

…………… . (Invullen wat van toepassing is)

2 Ondersteunen bij persoonlijke zorg

2014-hzw2-e2

Examenkandidaat Studentnummer : Naam :

Beoordeling Nr Kerntaak

Nr

Werkproces

G V O

Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Ondersteunt bij persoonlijke verzorging/ADL

  

1

1.3

Herkansing:  ja  nee

Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken.

  

3

3.3 Evalueert de werkzaamheden

Herkansing:  ja  nee

  

3.2 Stemt de werkzaamheden af

Herkansing:  ja  nee

Examen afgerond:  ja  nee s.v.p. aankruisen wat van toepassing is: G = Goed, V = Voldoende, O = Onvoldoende

De beoordeling is vastgesteld door Naam:

Handtekening:

Functie: Instelling: Datum:

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Z&W serie 2014-2 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Examencode 2014-hzw2-e2

1

Made with