VCA-Basis

Explosieve / ontplofbare stoffen

Licht ontvlambare en zeer licht ontvlambare stoffen

Oxiderende stoffen

GHS-etiketten

Bijtende / corrosieve stoffen

Giftige en zeer giftige stoffen Schadelijke en irriterende stoffen

Milieugevaarlijke stoffen

Gezondheidsgevaar op lange termijn

Gassen onder druk

WMS-etiketten Vanaf juni 2017 mogen verpakkingen waar onderstaande WMS-etiketten op afgebeeld staan, niet meer verhandeld en verkocht worden. Magazijnvoorraad mag nog wel voor eigen gebruik aangewend worden.

Xi

Xn

F

F+

Irriterend

Schadelijk

Licht ontvlambaar

Zeer licht ontvlambaar

Oxiderend

T

T+

C

E

Xn

Vergiftig

Zeer giftig

Corrosief

Explosief

Milieugevaarlijk

144

| Ondile BV 2017 © VCA-basis

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker