VCA-Basis

Inhoud

DEEL A Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden

7

1 Regelgeving en veiligheidsregels

9 9 9

1.1 Grondbeginselen veiligheids- en gezondheidswetgeving

1.1.1 Begrippen

1.1.2 Doelstellingen

10 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 21 21 21 22 22 23 23 25 25 25 26 26 28 28 28

1.1.3 Toepassingsgebied 1.1.4 Toezicht op naleving

1.2 Preventie, bescherming en gezondheidstoezicht

1.2.1 Bijstand op het gebied van preventie en bescherming 1.2.2 Verplichtingen ten aanzien van gezondheidstoezicht 1.3 Milieuwetgeving, arbeidstijdenwetgeving en de CE-markering

1.3.1 Grondbeginselen milieuwetgeving 1.3.2 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving 1.3.3 Europese Richtlijnen en nationale wetgeving

1.4 Rechten en plichten van de werknemer

1.4.1 Algemene verplichtingen

1.4.2 Algemene rechten

1.5 Richtlijnen voor werkvergunningen en aanvullende werkvergunningen

1.5.1 Betrokken personen bij de werkvergunning 18 1.5.2 Onderdelen van de werkvergunning en plichten van de leidinggevende 19

2 Veilig werken, overleg en inspecties

2.1 Kenmerkend gedrag voor veilig werken

2.1.1 Gedrag en veilig werken 2.1.2 Alcohol- en/of drugsgebruik

2.1.3 Orde en netheid (good housekeeping)

2.2 Werkoverleg en VGM-bijeenkomsten

2.2.1 Overleg in het kader van V&G-wetgeving en VCA

3 Preventie

3.1 Gevaren en risico’s signaleren en preventieve maatregelen bepalen

3.1.1 Gevaren op het werk

3.1.2 Oorzaken van gevaren en risico’s 3.1.3 Onveilige handelingen en situaties

3.2 De taak-risicoanalyse en de laatste minuut risicoanalyse

3.2.1 Taak-risicoanalyse

3.2.2 Laatste minuut risicoanalyse

DEEL B Uitvoeren van werkzaamheden

29

4 Werkplek

31 31 31 32 33

4.1 Geluid, trillingen, verlichting en lichamelijke belasting

4.1.1 Gevaren en gevolgen van blootstelling aan te veel geluid

4.1.2 Trillingen die effect hebben op het lichaam

4.1.3 Verlichting op de werkplek

3

© 2017 Ondile BV | VCA-basis

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker