4.2019s.cleaned

שרים לזכרם שרים ומספרים סיפורים אישיים לזכר בני העמק, שנפלו במער

אולם המופעים יפעת | 21:00 ,4.5.2019 מוצ"ש

דליה שלומי הפקה ליאורה בלוך הפקה מוסיקלית וגיטרה

2

Made with FlippingBook - Online catalogs