Onsdag 29. juni 2016

2

Onsdag 29. juni 2016 •

Mia har satt spor etter seg på skolen

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Sats på Balkebygda

Peder Balke skal komme på sok- kel på Billerud, på Peder Balke- senteret. Takket være et spleise- lag, får kunstneren stå på Toten til evig tid. Det hadde han neppe sett for seg da han kom roende over til Toten fra en beskjeden husmanns- plass på Helgøya. Landskapsmaleren var en uvan- lig kunstner for sin tid, og det skul- le gå lang tid før den store aner- kjennelsen kom, selv om den svenske kongefamilien kjøpte flere av hans bilder i første halvdel av 1800-tallet. Vi har nå fått oppleve Balkes kunst utstilt i London, og til neste år står New York for tur. Så selv om Balke gikk ut av tiden allerede i 1887, er det utvilsomt i nyere tid at hans kunst virkelig er blitt satt pris på og blitt lagt merke til internasjonalt. Derfor er det et godt grep å få Peder Balke på tunet på Billerud. Selv om det er gått 30 år siden senteret ble etablert, er det rom for forbedringer som dette. Det hand- ler om en tydeliggjøring av Balke- senteret. Nå ble som nevnt ikke Balke født på Toten, men det var tida her som kom til å prege ham, og ikke minst satte han mange spor etter seg med sine veggmalerier. Balke- navnet fikk han også med seg her- fra. Vi mener det bør være rom for å gjøre Billerud til et enda større kunst- og kultursenter. Det er byg- ningsmasse å ta av, vil vi tro. Finansieringen av Balke-statuen er blant andre besørget av lokal- banken, og vi tror næringslivet mer enn gjerne bidrar ytterligere. I Oslo hadde de Balkeby, anlagt av nevnte Balke. Klarer vi å tyde- liggjøre Toten som Balkebygda, kan det bare være positivt. Snart skal totningene få lov til å vise seg fram på tv-skjermen, når NRKs sommersatsning lar kame- raene zoome inn på Østre Toten. Dette bør bli førsteklasses rekla- me, og vi håper virkelig folk går mann av huse for å bidra til fine sendinger. Ikke minst håper vi tot- ningene bemanner båtene sine og følger Skibladner på Mjøsa. Fra 12. juli bør det ligge an til noen skikkelige festdager i mjøs- kanten. Festdager på Mjøsa

Totenviken skole har hatt sin egen Nerdrum det siste året: Ikke Odd, men Mia, og hun har gjort skoledagene litt mer eventyrlige for både voksne og barn. Mia Nerdrum har brukt mye av fritida det siste året på å male dørene på Totenviken skole. Forrige torsdag hadde Mia Nerdrum sin siste dag som kunst- og håndverkslærer på Totenviken skole. Det var blomsterbuketter, klemmer og håndtrykk hvor enn hun snudde seg, men Mia har ikke bare satt igjen et varig avtrykk i skolebarnas minne. Forandret Hun skal hjem til Asker nå, men Totenviken skole er forandret: Mia har dekorert skolen med far- gerike malerier på klasseroms- dørene, og hun har hatt med seg elevene i fjerde og femte trinn på å male store veggmalerier i kjel- leren. – Alle klasserommene har et dyrenavn, men navnelappen blir alltid borte. Jeg hadde lyst til å lage noe permanent, sier Mia og viser fram de flotte dørmaleriene. Dem har hun lagt ned mange timer i, også på fritida. – Veggmaleriene har elevene malt i kunst- og håndverksti- Mina B. Sveen mina@totens-blad.no

Arturas Alfimovas, Olav Marius Bergsveen, Amalie Coventry Dahl, Jasmin Raz Karterud, Leander Meyer, Henrik Reinertsen, Mille Johanne Rekslen, Hege Skolte-Gjestvang fra 5. trinn og Dorthe Aasheim, Anne Marte Solli Ekkeren, Oskar Flenes Eklund, Dorthe Bakke Fangan, Magnus Kirkeby Gjestvang, Julian Bakkeli Gonstad, Oliver Gullberg Kjeldsberg, Mina Alm Nugteren, Nora Olsby-Brenden, Faste Rosenlund, Aleksander Sulland, Hanna Aarsby Torsteinshaugen, Oda Aase Urnes, Hannah Østerud og Tina Østerud er kunstnerne bak dette flotte veggmaleriet (ikke alle kunne være til stede på bildet). De går i fjerde og femte trinn på Totenviken skole og har fått god hjelp av lærer Mia Nerdrum.

Vår alles kjære Marit Senstad født 4. august 1922, døde fra oss i dag. Takk for all godhet Kapp, 21. juni 2016

Torkild Inger † Astrid Arne

Wenche

Lise

Petter og Hanne, Inger og Frank, Jo og Jenny, Dag, Ingrid, Lars, Mari, Vegard, Henry Tuva, Hedda, Lilly

På det nyoppussede toalettet var flodhester et naturlig valg.

Herland fornøyd. Samtidig som Mias maleprosjekt har gjort sko- len mer fargerik, har FAU sørget for en rolig kontrast ved å ta ini- tiativ til å pusse opp litt mer. – Vi har malt alt det hvite på veggene, sier Tone Østerud i FAU. Også toalettene i kjelleren er blitt pusset opp. ser fra Sonate nr. 6 i d-moll av den romantiske komponisten Felix Mendelssohn. Johan Sebastian Bach blir også å høre, denne gangen Preludium og fuge i c-moll, og også Bach s lærer og forbilde, Dietrich Buxtehude er med på programmet for kvelden.

– Det er vi veldig glade for, det er et kjempeløft for skolen. Toalettene har trukket ned på hver eneste elevundersøkelse vi har hatt, sier rektor. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Margit Beck, Vestre Toten, født 1920, døde 13. juni. Else Eggen, Vestre Toten, født 1927, døde 19. juni. Ella Evensen, Vestre Toten,

Bisettes fra Hoff kirke fredag 1. juli kl. 13.00. I stedet for blomster og kranser ønskes en gave til Sykehjemmets Venner.

mene, sier Mia. Et stort løft

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

– Vi synes det har blitt kjempe- fint, sier rektor Aaslaug Ljønes

Toten, født 1935, døde 16. juni. Asbjørn Lyftingsmo Hokstad, Østre Toten, født 1943, døde 15. juni. Ingebjørg Kolbu, Østre Toten, født 1921, døde 18. juni. Eli-Kirstine Sekse, Østre Toten, født 1948, døde 10. juni. Lars-Ove Aarvig, Østre Toten, født 1972, døde 19. juni.

Julikonsert i Kolbu kirke

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Søndag 17. juli inviterer organist Anne Karin Gresbakken til en liten orgelkonsert i Kolbu kirke. Etter som det er sommer og bryl- lupstid, vil hun spille noen kjente og mindre kjente bryllupsmarsjer i tillegg til luftige sommermelo- dier. Hun vil også spille noen sat-

født 1925, døde 15. juni. Mary Ensrudhagen, Østre

Toten, født 1933, døde 20. juni. Arnhild Margot Hansen, Østre

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with