LegatorStiftelser

BERETNING

OM

LEGATER og STIFTELSER UNDER BESTYRELSE AF KØBENHAVNS BORGERREPRÆSENTANTER OG LEGATER OG FOND DER BESTYRES AF BORGERREPRÆSENTATIONEN I FORENING MED ANDRE AUTORITETER ELLER INSTITUTIONER SAMT LEGATER SOM I TIDENS LØB VIL ELLER KAN GAA OVER TIL BESTYRELSE AF BORGERREPRÆSENTATIONEN M. M.

KØBENHAVN TRYKT I UNIVERSITETS BOGTRYKKERIET (J. H. SCHULTZ A/S) MCMXIV

Made with