LegatorStiftelser

KØBENHAVNS KdMMUNEBIDLIOTEKER HOVEDBIBLIOTEKET

Udgiven paa Legatudvalgets Foranstaltning ved Legatsekretær A. F. Wedele og Legatudvalgets p. t. værende Ordfører.

1 6 AU615.

li

Made with