Vejviseren 1931

VEJVISER ; FOR G J E N T 0 F T E K o m M U N K

Vil De have Deres Villa solgt ■ ringer De*tiKos, og vi kommer ud og *besigtiger Deres Villa uden iF^rbihdenae ^. for Dem .' — Vi har Forbindelser ov^r hele Landet; Ønsker De at købe Villa; rangér' De os op-'og udbédér. D,ém ... *V ^

(CHARLOTTENL., GJRNTOFTE, HELLERUß JÆGERSBORG, KLAMPENBORG, ORDRUP, SKOVSHOVED, VANGEDE^

‘tilsendt Opstillinger paa Villaer i ' det Prislagr pg Værelseantal, De ønsker. — Oplysningerne er gratis.

S T IE D L & SØN LØVSTRÆDE 9 ved Telégrafs'tatiorieiv GEN T ,* 9®55

U D G IV E R E AF E J E N D O M S B L A D E T • F A A S I KBHVNS. K IO S K E R

&mg danske ^asvævkskoks H S t r a n d v e j s -G a s v æ r k e t ^ l O R S fremstillet a f prima engelske Kul Høj Brændværdi • Lavt Askeindhold * Billigste Priser BESTILLINGER MODTAGES - KOKSKONTORET STRANDVEJ 72 - TELF. HELRUP IS «» KASSERER- OG MAALERKONTORET STRANDVEJ 72 - TELF. HELRUP 39

UDGIVET AF SKATTEINSPEKTØR L. LARSENS Enke.

(3211 AARGANG)

PRIS KR. 7,50

K J Ø B E N H A V N EGMONT H. PETERSENS KOL. HOF-BOGTRYKKERI - 193 1 B

Made with