48072_Ragde_Årsrapport 2018_web

Innhold

04 –––– 05 –––– 06 –––– 12 –––– 14 –––– 18 –––– 26 –––– 31 –––– 32 –––– 34 –––– 35 –––– 63 –––– 64 –––– 66 –––– 67 –––– 71 –––– 99 ––––

Nøkkeltall konsern

Om oss

Edgar har ordet

God glid i 25 år

Årsberetning 2018

Vi er Ragde Eiendom

Team Ragde Eiendom Årsregnskap Ragde Eiendom konsern

Resultatregnskap

Balanse

Kontantstrømoppstilling

Noter til regnskapet Årsregnskap Ragde Eiendom

Resultatregnskap

Balanse

Kontantstrømoppstilling

Revisors beretning

Utvalgte eiendommer

Eiendomsportefølje

Made with FlippingBook flipbook maker