48072_Ragde_Årsrapport 2018_web

Konsernets forretningsområde er investering i fast eiendom, herunder kjøp og salg, utvikling, utleie og drift. I tillegg driver konsernet hotelldrift 

Made with FlippingBook flipbook maker