Onsdag 18. januar 2017

RØRLEGGER- TJENESTER!

Utfører alt i

Onsdag 18. januar 2017 Nr. 3 • 16. årgang Politiarresten flyttes til Hamar

Siste dager for mottaket

Foto: Ragnhild Fladsrud Foto: Ragnhild Fladsrud Foto: Torbjørn Aurvåg

Med 146 beboere som skal forlate mottaket på Bondelia, har det blitt mange avskjeder og vemodige stunder den siste uka. Når motta- ket nå legges ned står mottaksle- der Kai Skaugerud uten jobb, og Sarmad Khalid Salman Al-Nasen fra Irak må starte på nytt igjen (bildet). Side 10-11

Bytter ut alle strømmålere

Du skal ikke se bort fra at montør Erland Solhaug (bildet) blir å se ved et sikringsskap nær deg snart - ja om han ikke har vært der allere- de da. Eidsiva Nett er nå i gang med å skifte ut alle sine 159.000 strømmålere i Innlandet. Side 3 Kjempevekst for kundesenteret

På et par år har DNB kundesen- ter i Kallerudlia vokst fra 160 til 230 ansatte. – Vi er Norges call- senterhovedstad, fastslår sek- sjonskoordinator Jaran Pedersen og seksjonsleder Vigdis Haave hos DNB kundesenter i Gjøvik (bildet). Kundesenteret er nå en av de største private arbeidsplas- sene i kommunen. Side 5 – Et togstopp på Kallerud kan bli en realitet i løpet av et par år, håper varaordfører Finn Olav Rolijordet (Rødt). Han har fått med seg et enstemmig kommunestyre på at rådman- nen må kartlegge mulighetene til å få etablert et togstopp på Kallerud. – Om 10 år har antall studenter og ansatte doblet seg her. Da må det til et stopp her, mener varaordføre- ren.

Foto: Torbjørn Aurvåg

mars. Cellene på Gjøvik blir stående intakte, men skal i utgangspunktet ikke brukes, for da må det til egen bemanning. Politimester Johan Brekke (bil- det) sier at en alternativ løsning noen ganger kan være å kjøre folk hjem. Side 4

Politiet kan snart komme til å kjøre mye bil mellom Vestoppland og Hamar. Der arrestanter tidligere har blitt plassert i celler på Gjøvik, for eksempel ved overstadig beruselse, blir det nå tur til Hamar. Politiarresten flyttes nemlig til Hamar i forbindelse med etableringen av ny operasjonssentral der i

Neste stopp Kallerud?

Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

Vi tømmer butikken! 70% Tømmesalg! Opptil RABATT

Utvalgte lamper ÷20-50%

Supertilbud 189; 3 liter

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

Foto: Torbjørn Aurvåg

Side 8

Storgt. 8 Gjøvik • Tlf. 61 17 21 85

Lena - Tlf. 61 16 17 77

Made with