Biofore Magazine 2/2016 FI

Megatrendit eivät ole lyhytaikaisia ja ohimeneviä ilmi- öitä. Niiden kokonaisvaikutukset kirkastuvat toden teolla vasta kaukana tulevaisuudessa. Tässä Bioforen nume- rossa tutustumme niihinmaailmanlaajuisesti jyllääviin voimiin, jotka tulevat määrittelemään liiketoimintaympä- ristöämme uudelleen jopa 2030-luvulle asti. Jokaisen yrityksen ja yhteiskunnan haasteena on viime kädessä mukautua megatrendienmuokkaamaan uuden- laiseen toimintaympäristöön. Kyse on siitä, mitenmega- trendeistä kumpuavia riskejä kyetään hallitsemaan, sekä siitä, miten niiden tarjoamat mahdollisuudet kyetään hyödyntämään. UPM:llä on poikkeuksellinen kyky kumpaankin. Olemme jo vuosien ajan hyödyntäneet bio- ja metsä- teollisuuden osaamistamme yhdistämällä niiden uusinta teknologiaa ja innovaatioita. Biomassaan pohjautuvan liiketoimintamme vankka perusta kiteytyy kolmeen sanaan: uusiutuvuus, kierrätettävyys ja vastuullisuus. Biofore-strategiamme mukaisesti olemme sitoutu- neet kestävien tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseen. Lyhyesti sanottuna: etsimme ratkaisuja, jotka vastaavat globaalienmegatrendien haasteisiin luoden samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia tuottavasti ja vastuullisesti. Biofore vastaa megatrendien haasteisiin

UPM:n varmentama Responsible Fibre TM takaa, että tuote täyttää alan tiukimmat, kolmannen osapuolen varmentamat ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kriteerit.

BIOFORE ON UPM :N GLOBAALI SIDOSRYHMÄLEHTI

Merkki vastuullisuudesta.

TILAA LEHDISTÖTIEDOTTEEMME www.upm.com/media

Kriteerimme kattavat tuotteen koko elinkaaren metsänhoidosta ja puunhankinnasta vastuulliseen tuotantoon. Tuotemerkki täyttää myös meille tärkeät sosiaalisen vastuun kriteerit. Tutustu Responsible Fibre -tuotemerkin maailmaan osoitteessa responsiblefibre.upm.com. Näet, että pienilläkin valinnoilla on merkitystä.

TWITTER @UPM News, www.twitter.com/ UPM News

UPM – The Biofore Company UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta kuudella liike-toiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka) ja UPM Plywood. Tuotteemme perustuvat kestävistä lähteistä hankittuihin uusiutuviin raaka- aineisiin, jotka tarjoavat vaihtoehdon uusiutumattomille fossiilisille materiaaleille. Kehitämme uusia innova­ tiivisia ja kestäviä liiketoimintoja. Kehittämämme biopolttoaineet, biokomposiitit ja biokemikaalit perus- tuvat laajaan osaamiseemme ja vahvaan asemaamme metsäbiomassan hankinnassa ja jalostuksessa. Noudatamme aina UPM:n arvoja: Luota ja ole luotettava, Tuloksia yhdessä ja Uudistu rohkeasti.

LINKEDIN www.linkedIn.com/ company/ UPM-Kymmene

UPM – The Biofore Company. www.upm.fi

Ilmasto

YOUTUBE www.youtube.com/ upmdotcom

Luonnon monimuotoisuus

FACEBOOK www.facebook.com/ UPMGlobal

Elisa Nilsson Vice President, Brand and Communications, UPM

Vesi

Sosiaalinen vastuu

Vastuullisuus- kriteerit

2/2016  | 03

Made with FlippingBook - Online magazine maker