בית הספר הריאלי העברי בחיפה - החטיבה העליונה - בית בירם