בית הספר הריאלי העברי בחיפה - החטיבה העליונה - בית בירם

בית הספר הריאלי העברי בחיפה

החטיבה העליונה - בית בירם

”ידעו תלמידינו כי אנשי עתיד הם“ ד“ר ארתור בירם חוברת מידע לתלמידי כיתות ט‘ לקראת שנה“ל תשע“ח

Made with