Herman Veenker, Henderien Steenbeek, Marijn van Dijk en Paul van Geert - Talentgerichte ontwikkeling op de basisschool

3 Een dynamische visie op talent

in een les verder op ingaat, waar andere leerlingen enthousiast op reageren et cetera). Talent is dus een kwestie van interacties tussen tal van factoren, waar- onder ook een beetje pech of geluk. 5 Echt talent komt tot uiting na heel veel oefenen. In dit hoofdstuk is uitgelegd dat deze opvatting voortkomt uit de begaafd- heidsbenadering. Als talent een kwestie van begaafdheid is, is de volgende vraag meestal: is dit een kwestie van aangeboren eigenschappen, een kwestie van veel oefenen of de combinatie van beide? In dit hoofdstuk hebben we het iets ingewikkelder gemaakt door aan te geven dat talent het gevolg is van een heel netwerk aan invloeden. Daarbinnen spelen opwaartse spiralen en talent- momenten een belangrijke rol. Het gaat dus niet om ‘dom oefenen’ maar om het realiseren van dit soort momenten.

78

Made with