545170876

M E D D E L E L S E R

LÆRREDSKRÆMMER HERMAN WALØR EN AF KJØBENHAVNS 32 MÆND OG ETATSRAAD JOHANNES VALEUR VICE-BORGMESTER I KJØBENHAVN OG TILFORORDNET I HØJESTERET

UDARBEJDEDE AF

POUL BREDO GRANDJEAN

-------------

' V

KJØBENHAVN A. ROSENBERGS BOGTRYKKERI MCMXV.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker