קטלוג אביזרי הנעה בעמ

מקרא

Bushings & Round Products

רכיבים בחתך עגול

Super Bushings

מיסבים מתכווננים

Compact Bushings

מיסבים קומפקטיים

Super Bushings SH, RADIAL

מיסבים לעומסים גבוהים

Torque Resistant Bushings

יחידות למניעת פיתול

Shafts

צירים

Shaft Support Rails

מסילות תמיכה לצירים

Shaft Support Blocks

תומכי קצה

Ball/Roller Rail Systems

מסילות לרוכבים כדוריים / גליליים

Ball Screw Assemblies

ברגים ואומים

Linear Slides

מכלולים ליניאריים

Cam Roller Guides

יחידות עוקבות לתנועה קווית

Linear Modules

מודולים ליניאריים

Ball Transfer Units

כדורי תמך למסועים

מ יסבים ליניאריים בחתך עגול

L inear Bushings-

Round Products

מיסבים אלה מיועדים לתנועה קווית על גבי צירים עגולים מוקשים ומלוטשים , וקיימים בשלושה דגמים עיקריים : מיסב עגול , מיסב עגול מתכונן ( אפשרות שינוי מרווח פנימי בין הציר ושורות הכדורים שבמיסב (, מיסב פתוח המותאם לציר הנתמך לאורכו ע " י מסילה .

מיסבים ליניאריים עשויים מתכת

קוד סדרה

קוטר פנימי

קוטר חיצוני

אורך

- 0600

3

7

10

מינימום

80

120

165

מקסימום

- 0610

5

12

22

מינימום

80

120

165

מקסימום

- 0630

12

22

32

מינימום

80

120

165

מקסימום

בתים למיסבים ליניאריים

שרטוט

קוד סדרה

תיאור

מידות ציר

- 1065

בית מיסב קבוע

מ"מ 08 –מ "מ 8

- 1066

בית מיסב מתכוונן המאפשר הידוק המיסב לציר . בית מיסב קבוע מותאם לציר עם תמיכה לאורכו . בית מיסב מתכוונן מותאם לציר עם תמיכה תחתונה המאפשר הידוק המיסב אל הציר . בית מיסב קבוע מותאם לציר המורכב . בצידו בית מיסב מתכוונן מותאם לציר המורכב . בצידו בית מיסב אוגן מותאם לציר העובר . דרכו

מ"מ 08 –מ "מ 8

- 1067

מ"מ 08 –מ "מ 02

- 1068

מ"מ 08 –מ "מ 02

- 1073

מ"מ 05 –מ "מ 02

- 1074

מ"מ 05 –מ "מ 02

- 1081

מ"מ 08 –מ "מ 21

מ יסבים ליניאריים מתכוננים

Super Linear Bushings

מיסבים ליניאריים מתכוננים עשויים חומר פולימרי בין מסלולים נושאים מפלדה

קוד סדרה

קוטר פנימי

קוטר חיצוני

אורך

- 0670

10

19

29

מינימום

50

75

100

מקסימום

- 0671

12

22

32

מינימום

50

75

100

מקסימום

- 0672

10

19

29

מינימום

50

75

100

מקסימום

- 0673

12

22

32

מינימום

50

75

100

מקסימום

בתים למיסבים ליניאריים

שרטוט

קוד סדרה

תיאור

מידות ציר

- 1032

בית מיסב כפול מתכוונן עשוי אלומיניום .

מ"מ 05 –מ "מ 01

- 1034

בית מיסב כפול מתכוונן עשוי אלומיניום ומותאם לציר עם תמיכה תחתונה לאורכו .

מ"מ 05 –מ "מ 21

- 1035

בית מיסב יחיד עשוי אלומיניום .

מ"מ 05 –מ "מ 01

- 1036

בית מיסב יחיד מתכוונן עשוי אלומיניום .

מ"מ 05 –מ "מ 01

- 1037

בית מיסב יחיד עשוי אלומיניום ומותאם לציר עם תמיכה תחתונה לאורכו .

מ"מ 05 –מ "מ 21

- 1038

בית מיסב יחיד עשוי אלומיניום מתכוונן ומותאם לציר עם תומך תחתון לאורכו .

מ"מ 05 –מ "מ 21

בתים למיסבים ליניאריים

שרטוט

קוד סדרה

תיאור

מידות ציר

- 1071

בית מיסב יחיד עשוי אלומיניום מותאם לציר המורכב בצידו

מ"מ 05–מ "מ 02

- 1072

בית מיסב יחיד עשוי אלומיניום מתכוונן ומותאם לציר בצידו .

מ"מ 05 –מ "מ 02

- 1083

בית מיסב אוגן עשוי אלומיניום מותאם לציר העובר דרכו .

מ"מ 03 –מ "מ 21

- 1085

בית מיסב כפול קבוע עשוי אלומיניום .

מ"מ 05 –מ "מ 21

- 1087

בית מיסב כפול קבוע עשוי אלומיניום ומותאם לציר עם תומך תחתון .

מ"מ 05 –מ "מ 21

מ יסבים ליניאריים קומפקטיים

C ompact Linear Bushings

מיסבים ליניאריים קומפקטיים עשויים מתכת

קוד סדרה

קוטר פנימי

קוטר חיצוני

אורך

- 0658

12

19

28

מינימום

50

50

70

מקסימום

- 0668

12

20

24

מינימום

40

56

56

מקסימום

בתי אלומיניום למיסבים קומפקטיים .

03 סיומת

מיסבים אלו מסופקים גם עשויים פלב , מ"

בתי אלומיניום עם מיסבים קומפקטיים .

קוד סדרה

מידות ציר

שרטוט

תיאור

- 1027

בית מיסב עשוי אלומיניום

מ"מ 05 –מ "מ 21

- 1028

בית מיסב מתכוונן עשוי אלומיניום

מ"מ 05 –מ "מ 21

- 1060

בית מיסב עשוי חומר פולימרי

מ"מ 04 –מ "מ 21

מיסבים ליניאריים לעומסים גבוהים

Super Linear Bushings

מיסבים ליניאריים לעומסים גבוהים , עשויים מתכת .

קוד סדרה

קוטר פנימי

קוטר חיצוני

אורך

- 0732

20

32

42

מינימום

60

90

125

מקסימום

- 0733

20

32

42

מינימום

60

90

125

מקסימום

- 0730

20

32

45

מינימום

50

75

100

מקסימום

- 0731

20

32

45

מינימום

50

75

100

מקסימום

בתים למיסבים לינאריים

קוד סדרה

מידות ציר

שרטוט

תיאור

- 1701

בית מיסב יחיד עשוי אלומיניום עם מיסבים דגם H או SH.

מ"מ 06 –מ "מ 02

- 1702

בית מיסב יחיד עשוי אלומיניום ,

מ"מ 06 –מ "מ 02

, מתכוונן עם

SH.

מיסבי H או

- 1703

בית מיסב יחיד עשוי אלומיניום עם מיסבי H או SH , מותאם לציר עם תומך תחתון . בית מיסב יחיד עשוי אלומיניום עם מיסבי H או SH , , מתכוונן ומותאם לציר עם תומך תחתון . בית מיסב יחיד עשוי אלומיניום עם מיסבי H או SH , מתכוונן ומותאם לציר . בצידו

מ"מ 06 –מ "מ 02

- 1704

מ"מ 06 –מ "מ 02

- 1706

מ"מ 05 –מ "מ 02

בתים למיסבים כבדים

שרטוט

קוד סדרה

מידות ציר

תיאור

- 1075

בית מיסב קבוע

מ"מ 08 –מ "מ 03

- 1076

בית מיסב מתכוונן

מ"מ 08 –מ "מ 03

- 1077

בית מיסב קבוע מותאם לציר בצידו

מ"מ 08 –מ "מ 03

- 1078

בית מיסב מתכוונן מותאם לציר בצידו

מ"מ 08 –מ "מ 03

- 1611

בית מיסב קבוע

מ"מ 08 –מ "מ 03

- 1613

בית מיסב מתכוונן

מ"מ 08 –מ "מ 03

י חידות לינאריים למניעת פיתול

T orque Resistant Linear Bushings

יחידות אלו כוללות ציר המחורץ לאורכו בצד אחד או שני צדדים , והמיסב כולל הידוק ללחיצת מסלולי הכדורים אל תוך

ברגי

החריצים וכך מונע את הפיתול .

מיסבים קווים למניעת פיתול

קוד סדרה

קוטר פנימי

קוטר חיצוני

תיאור

- 0696

בורג גדול

12

22

מינימום

50

75

מקסימום

- 0720

בורג קטן

12

22

מינימום

50

75

מקסימום

בתים למיסבים קווים למניעת פיתול

קוד סדרה

מידות ציר

תיאור

- 1098

בית מיסב יחיד

מ"מ 05 –מ "מ 21

- 1099

בית מיסב כפול

מ"מ 05 –מ "מ 21

- 1096

בית מיסב יחיד

מ"מ 05 –מ "מ 21

- 1097

בית מיסב כפול

מ"מ 05 –מ "מ 21

- 0721

בית מיסב יחיד עגול

מ"מ 05 –מ "מ 21

- 0722

בית מיסב יחיד כפול

מ"מ 05 –מ "מ 21

- 0723

בית מיסב כפול עגול עם אוגן

מ"מ 05 –מ "מ 21

מ יסבים משולבים לתנועה קווית וסיבובית

C ombined Lineary-Rotary Bushings

קוד סדרה

קוטר פנימי

קוטר חיצוני

תיאור

אורך

- 0663

כולל מיסב מסדרה 618

5

21

22

מינימום

80

50

165

מקסימום

- 0664

כולל מיסב מסדרה 60

5

21

22

מינימום

60

115

165

מקסימום

- 0665

כולל מיסב מחטים

5

21

22

מינימום

80

120

165

מקסימום

- 0667

כולל מיסב מחטים אטום

5

12

22

מינימום

60

120

165

מקסימום

צ ירים

S hafts

לאורכם .

צירים הינם מוטות מוקשים ומושחזים מיועדים לאפשר תנועה קווית מדויקת של

מיסבים

דרגת קושי

דיוק

חומר

7H ,6H

63-58 HRC

52100 / 1060

פלדה

7H ,6H

55-50 HRC

044 מ " פלב C / X40CRMOV18 / X46CR13

7H ,6H

63-58 HRC

פלדה בציפוי כרום מוקשה

7H

63-58 HRC

ZNFE )

פלדה בציפוי אבץ (

הצירים מגיעים בקטרים "מ 021 -3 מטר ונחתכים למידה על ידינו . במידת הצורך ניתן לספק צירים באורך של עד 9 מטר ביחידה אחת או כל אורך שהוא על ידי חיבור מספר חלקים ועיבודם יחד . ניתן לספק צירים חלולים . מ בארוך מדויק לפי דרישה או באורך סטנדרטי של כ - 6

מ סילות תמיכה לצירים

S haft Support Rails

מ למסילות פלדה .

מ למסילות אלומיניום "מ 0081 עד -ו

יחידות אלה תומכות את הצירים לאורכם , והן קיימות באורך סטנדרטי של "מ 006

אורך המכלול לפי בקשת לקוח

מסילות תמיכה לצירים

"מק ט למכלול

התומך ט "מק

תיאור

- 1011

- 1050

ציר עם תומך אלומיניום גבוה

- 1014

ציר עם תומך אלומיניום נמוך

- 1015

- 1054

ציר עם תומך אלומיניום צדדי

- 1016

- 1016

ציר עם תומך

פלדה

- 1018

- 1052

ציר עם תומך

פלדה

- 1020

- 1053

ציר עם תומך פלדה צדדי

ת ומכי קצה S hafts Support Blocks

, צדדיו בעוד המיסב / בית נעים חופשית .

2- הציר ב

תומכי קצה מקבעים את

יש לוודא שקיעה מוגבלת כדי למנוע נעילת המיסב בתנועתו .

תומכי קצה

קוד סדרה

תיאור

- 1055

תומך פלדה מלבני , עיגון תחתון

- 1056

תומך פלדה ריבוע , . אוגן

- 1057

תומך אלומיניום , עיגון תחתון .

- 1058

תומך אלומיניום מותאם לחיבור אל מבנה מפרופילי אלומיניום

מ סילות ורוכבים כדוריים / גליליים

Ball / Roller Rail Systems

מסילות ורוכבים כדוריים Ball Rail System

לאורכה נע רוכב ובו שתי שורות של

) מוביל

מערכות אלה מורכבות ממסילת פלדה מעובדת (

כדורים בשני צדדיו דבר המאפשר עמידה בעומסים גדולים ומכל הכוונים

מגוון הרוכבים גדול מאד הן מבחינת צורה וממדים והן מבחינת דיוקים ורמות דריכה כאשר כל רוכב במידת בסיס מסוימת תואם לכל מוביל באותה מידה . . Preload

ונחתכים למידה לפי הצורך . המובילים קיימים

המובילים נמצאים במלאי במידת אורך עד כ ' מ 6- באותן דרגות דיוק ודריכה כפי הקיים ברוכבים .

מול דרישה מיוחדת יסופקו מכלולים מותאמים ומורכבים מראש , על אף שאין בכך צורך .

ניתן לצרף לרוכבים השונים : פלטת גירוז , פלטת ניקוי , שרוולי הגנה

Super Runner Blocks type S- Steel Version

קוד סדרה

מידת

גובה כולל

דריכה

דיוקים

רוחב

אורך

מסילה

קצר - 1661

2%-μ 10

H, N

55-15

140-47

120.5-40.5

70-24

קצר - 1662

2%-μ 10

H, N

55-15

140-47

120.5-40.5

70-24

צר

Runner Blocks, Steel Version

קוד סדרה

מידת

גובה כולל

דריכה

דיוק

רוחב

אורך

מסילה

קצר - 1665

2%- μ 10

N, H

55-15

140-47

120.5-40.5

70-24

רגיל - 1651

13%- μ 10

N, H, P, SP, UP N, H, P, SP, UP

65-15

170-47

188-54

90-24

ארוך - 1653

13%- μ 10

65-25

170-70

243-103

90-36

קצר - 1666

2%- μ 10

N, H

55-15

100-34

120.5-40.5

70-24

צר

Runner Blocks Steel Version

קוד סדרה

מידת מסילה

גובה

דריכה

דיוק

רוחב

אורך

כולל

צר - 1622

13%- μ 10

N, H, P

65-15

126-34

188-54

90-24

3261 - ארוך

, צר

N, H, P

65-20

126-44

243-86

90-30

13%- μ 10

גבוה - 1621

, צר

N, H, P

55-15

100-34

159-54

80-28

13%- μ 10

, ארוך 4261 – גבוה

N, H, P

55-25

100-48

200-103

80-40

13%- μ 10

צר

Runner Blocks Aluminum Version

קוד סדרה

מידת

גובה

דריכה

דיוק

רוחב

אורך

מסילה

כולל

רחב - 1631

2%- μ 10

N, H

55-15

140-47

15-54

70-24

2%- μ 10

צר - 1632

N, H

55-15

100-347

15-53.5

70-24

Guide Rails

קוד סדרה

תיאור

דיוקים

רוחב

גובה

1605

חבור מלמעלה

N, H, P, SP, UP

63-15

60-16.3

1607

חבור מלמטה

N, H, P, SP, UP

63-15

60-16.3

1645

חבור מלמעלה , מצופה כרום חבור מלמטה , מצופה כרום

H

63-15

60-16.3

1647

H

63-15

60-16.3

Wide Ball Rail Systems Runner Blocks Steel Version - Wide

קוד סדרה

תיאור

דריכה

דיוק

רוחב

אורך

גובה

1671

20/40-35/90

- 2%μ 10

N, P, H

162-80

142-73

50-27

Wide Guide Rail for Mounting from Above

קוד סדרה

תיאור

דיוק

רוחב

גובה

1675

24/70-35/90

N, H, P

42-90

19.05-32

מ סילות ורוכבים גלילים

R OLLER R AIL S YSTEM

יחידות אלה דומות במידות כלליות ליחידות הכדוריות אבל כוללות גלילים כאלמנט נושא והעומס המותר בהן גבוה בהרבה .

Runner Blocks

קוד סדרה

דריכה

דיוק

סדרה

רוחב

אורך

גובה

1851

0.03-13%

H, P, SP, UP

25-55

70-140

91-166.5

36-70

ארוך 1853

0.03-13%

H, P, HP, UP

25-55

70-170

109-254

36-90

צר 1821

0.03-13%

H, P, SP, UP

25-55

48-100

91-166.5

40-80

1824

, צר

0.03-13%

H, P, SP, UP

25-65

48-126

109-254

40-90

ארוך

Guide Rail

קוד סדרה

דיוק

סדרה

רוחב

גובה

חבור מלמעלה 1805

H, P, SP, UP

25-65

23.63

23.4-57.85

חבור מלמטה 1807

H, P, SP, UP

25.65

23.63

23.4-57.85

כל המסילות באורך . מטר 4של מקסימלי

ב רגים ואומים כדוריים

Precision Ball Screw Assemblies

מכלול זה מאפשר תנועה חלקה וללא חיכוך לכל אורך הבורג , ומבטיח מיקום מדויק ביותר של האום .

חלקי עזר נוספים , בתי קצה ומתאמים , מאפשרים חיבור קל של הברגים הממוסבים לכל . מכונה יחידות אלה קיימות כמכלולים או כאלמנטים נפרדים במגוון רב של דרגות דיוק וצורות .

בברגים קיימת אפשרות לעיבודי קצה שונים על פי דרישת הלקוח .

בהמשך יפורטו האלמנטים השונים לפי סוגיהם ותחום המידות הקיים .

Adjustable – Preload Single Nut קוד סדרה

קוטר X

קוטר חיצוני

תיאור

פסיעה

אורך

1532-0-3004 1512-7-7004 1512-0-1005 1512-7-7055

אוגן מרכזי עגול

8 X 2.5 80 X 20 16 X 5 80 X 20

30

16 170 38 170

180

אוגן מרכזי קטום צד אחד , קיטום כפול אפשרי

בקיטום 48 בקיטום 165

ניתן לספק ברגים עם הברגה שמאלית , במבחר מצומצם , וסימונם - 1552

Single Nut with Flange

קוד סדרה

X

קוטר חיצוני

תאור

פסיעה

קוטר

אורך

1532-2-3003 1502-9-7002 1530-1-0040 1502-9-7066

אום יחיד אוגן עגול

8 X 2.5 125 X 20 6 X 1 125 X20

30 230

16 170 19.5 170

, אום יחיד אוגן עגול קטום

בקיטום 16 בקיטום 222

Cylindrical Single Nut קוד סדרה

X

קוטר חיצוני

תיאור

פסיעה

קוטר

אורך

1532-2-3002 1512-6-4012

אום צילינדרי יחיד

8 X 2.5 63 X 10

16 61

16 90

Double Nut with Flange

קוד סדרה

X

קוטר חיצוני

תיאור

פסיעה

קוטר

אורך

1502-0-1003 1502-9-7024 1502-0-1075 1502-9-7056

אום כפול אוגן עגול

16 X5 125 X20 16 X 5 125 X 20

53 230

72 340 72 340

אום כפול אוגן קטום

בקיטום 48 בקיטום 222

Screws

קוד סדרה

דרגות דיוק

x

תיאור

פסיעה

קוטר

1530-1-... 1531-4-... 1511-0-... 1511-7-... 1501-0-1... 1501-9-7...

בורג לחוץ

T5, T7, T9

6 X 1 12 X 5 16 X 5 80 X 20

בורג לחוץ

T5, T7, T9

בורג מלוטש

P1, P3, P5 8 X 2.5 125 X 20 הברגה שמאלית קיימת במגוון מוגבל , לברגים לחוצים בלבד וסימונם - 1551

לברגים

מיסבים

/ מיסבים בתי מיסב המותאמים לעומס צירי גבוה

נתמכים בקצותיהם ע י "

ברגים

ממוסבים

כדורי רגיל .

ניתן להסתפק

ואילו בצד המונע ) צף(

, ) מעלות

בצד המניע ( זווית מגע 60

במיסב

End Bearings

קוד סדרה

קוטר x

קוטר חיצוני

פסיעה

רוחב

ZM06 - ZM30

8 x 2.5 – 40 x 5

16-45

8-12

ZMA25 – ZMA45

40 x 10 – 40x 40

45

20

אום זה מורכב בקצה בורג ונועל אותו או בתוך בית מיסב או מיסב בלבד .

( ללא בית ) End Bearings

קוד סדרה

x

קוטר פנימי

קוטר חיצוני

סדרת המיסב

פסיעה

קוטר

רוחב

1590-

20 x 5 – 40 x 40

12-25

55-75

25-56

ZKLF..2RS

1590-

8 x 2.5 – 40 X 40

6-25

24-62

15-56

ZKLN..2RS

) קבוע קצה ( End Bearings

קוד סדרה

x

גובה מרכז ציר

רוחב בית

סדרת מיסב

פסיעה

קוטר

1591- 8414-

8 x 2.5 – 40 X 40 6 X 1 – 12 X 10

18-58 17.5

32-89 24

ZKLN..2RS

)קצה צף( End Bearings

קוד סדרה

x

קוטר פנימי

קוטר חיצוני

רוחב מיסב

פסיעה

קוטר

1590-6-

8 X 2.5 – 40X 40

5-30

16-62

5-16

End Blocks

קוד סדרה

x

גובה מרכז ציר

רוחב בית

תאור

פסיעה

קוטר

1591-1

קצה קבוע

8 X 2.5 – 40 X 40

15-58

32-89

1591-6

8 X 2.5 – 40 X 40

15-58

13-38

קצה צף

Housing for flange Nut

קוד סדרה

x

פסיעה

קוטר

אורך

גובה

רוחב

1506-

16 X 5 – 80 X 10

70-170

55-153

40-80

, קיימים מכלולי בורג אום עם בתי קצה מאלומיניום בצורת ר .ניתן לספק יחידות הנעה מושלמות הכוללות מנועים ובקרים מסוגים שונים , בנוסף

מ כלולים ליניאריים

L inear Motion Slides

אפשרות ליחידת ההנעה ומנוע .

יחידות לתנועה קווית הכוללת מובילים , רוכבים ותומכי עם קצה

Linear Motion Slides יחידות לתנועה קווית מורכבות משני צירים , שני קצה מוט ובית מרכזי אחד . יחידות אלו מרכיבות שולחנות הנעה בציר

. צירים

חיבור של מספר יחידות מאפשר תנועה מרחבית 3-ב,

קיימות מספר צורות של יחידות אלו :

בתי קצה קבועים ובית מרכזי נע Type A . בתי קצה נעים ובית מרכזי קבוע Type B . מערכת של צירים ובתים בלבד ללא אלמנט הנעה . מערכת של צירים ובתים בצירוף בורג המניע את הבית המרכזי . מערכות של צירים ובתים בצירוף רצועה משוננת המניעה את הבית המרכזי .

כמו כן קיימות צורות מבנה שונות : עם או בלי תמיכה לצירים ( ניתן רק ב Type A- .) עם או בלי כיסוי על הצירים .

Linear Motion Slides

קוד פריט

שם פריט

תיאור

- 0260

SGO

שני צירים ללא תמיכה ורוכב ללא יחידת הנעה

- 0261

SGK

שני צירים ללא תמיכה ורוכב עם בורג ממוסב מניע

- 0263

SGR

שני צירים ללא תמיכה ורוכב עם סרט שיניים מניע

- 0265

SOO

שני צירים תמוכים ורוכב ללא יחידת הנעה

- 0266

SOK

שני צירים תמוכים ורוכב עם בורג ממוסב מניע

- 0267

SOR

שני צירים תמוכים ורוכב עם סרט שיניים מניע

י חידות עוקבות לתנועה קווית C am Roller Guides

יחידות אלו כוללות רוכב ובו ארבע מיסבים מתוכם שניים ניתנים לכוונון לשם הידוק אל המסילה . המסילה מלבנית , עשויה אלומיניום משוך , ובה מורכבים שני צירי פלדה עגולים המובילים את הרוכב .

רוכבים Runner Blocks

קוד סדרה

מידת מוביל

תיאור

- 1902

רוכב סטנדרטי

20 - 52

- 1903

רוכב מפוצל , לשימוש עם מובילים עם ציר פלדה יחיד . מאפשר קביעת מרווח בין מובילים לפי הצורך .

32 - SH52

- 1904

אבל ארוך .

3091 - כמו

32 -– SH52

- 1905

רוכב מותאם למוביל בחתך תעלה (U)

20

- 1906

חורי עיגון מיסבים 2 -ו,

רוכב קצר ,2

20 – 25

) מתכוונן

(1

- 1907

רוכב מיוחד למוביל נמוך

42

מסילה Guide Raills

קוד סדרה

תיאור

מידות בסיס

- 1921

פרופיל סטנדרטי מלא , חיבורים מלמעלה .

20 -4 - 52

- 1922

פרופיל סטנדרטי עם חרץ T תחתון לעיגון

25 - 52

- 1923

פרופיל תעלה (U)

20

- 1924

פרופיל שטוח , מחייב התאמת הבסיס .

32 - 4- 52

- 1925

פרופיל סטנדרטי עם מוביל פלדה יחיד , מותאם לרוכב חצוי ומאפשר מרווח בין מובילים לפי הצורך . פרופיל שטוח עם מוביל פלדה יחיד , מותאם לרוכב חצוי ומאפשר מרווח בין מובילים לפי הצורך .

52-4

32 -

- 1926

52-4

32 -

- 1927

מוביל שטוח רחב

52/120

מ ודולים ליניאריים

L inear M odules

יחידות אלה הן מכלולים לתנועה קווית המורכבים ממבנה אלומיניום מודולרי ובו מסילה עליה נעה עגלה יחידה או כפולה . ההנעה נעשית ע " י בורג ממוסב או סרט משונן , המופעלים על ידי מנוע המחובר ל - מודול עם או ללא גיר ומערכת פיקוד ובקרה . מכלולים אלה מורכבים לפי דרישה ומסופקים במגוון רחב של סוגים , דיוקים ומידות לרבות מערכות רב - ציריות אשר מאפשרות תנועה מרחבית משולבת ב -3 . ממדים .

קוד סדרה

רוחב מודול

רוחב

תאור

שם פריט

מסילה

1160-…-10

מודול עם הנעה בורגית וציפוי מגן

MKK

65-110

15-25

1160-…-00

מודול עם הנעה בורגית

MKK

165

35

1140-…-00

מודול עם הנעה ע " י רצועה משוננת

MKR

65-165

15-35

1148-…-00

מודול עם הנעה ע " י רצועה משוננת והובלה ע י " מיסבים כדוריים עוקבים

MLR

80-110

10

0360-…-00

מודול קומפקטי עם הנעה בורגית והובלה עם שתי מסילות הובלה

CKK

90-145

12-20

ניתן לקבל שולחנות גם במבנה פלדה . ניתן לקבל מנועים ,

, מצמדים בקרי מהירות ווסתי מהירות אלקטרוניים , וציוד נלווה .

קוד סדרה

רוחב מודול

רוחב

תאור

שם פריט

מסילה

1460-…-00

שולחן מונע בורגית עם שתי מסילות הובלה

TKK

155-455

15-35

1153-…-00

מודול עם הנעת רצועה מופעלת פנאומטית

MKP

65-80

15-20

1156-230-00

מודול עם הנעה ע " י פס משונן חיצוני והובלה עם שתי מסילות . מבנה סגור בעל קשיחות גבוהה כנגד פיתול מודול עם הנעה בורגית ומבנה פלדה המשמש כמוביל ומאפשר דיוק גבוה

MKZ

145

25 X 2

1465-…-00

PSK

50-86

0355-…-00

" הובלה ע י מוביל

מודול עם מנוע קווי עגול ,

LKL

70-85

15-20

. תחתון

מודול עם מנוע קווי שטוח , המגנטים ורכבים בין שני מובילים קווים .

MKL

15-20

ניתן לקבל שולחנות גם במבנה פלדה . ניתן לקבל מנועים ,

וציוד נלווה

, מצמדים בקרי מהירות ווסתי מהירות אלקטרוניים ,

כ דורי תמך למסוע

B all Transfer Units

כדורי תמך מאפשרים תנועה חלקה של עצמים על גביהם לכל כיוון במישור . יחידות אלו מורכבות מכדור מרכזי הנתמך על גבי "

" ספירה של כדורים ונמצא בתוך בית .

ניתן לקבל יחידות אלה בשילובים נוספים : בית מגולוון עם כדור ם" פלב

עם כדור .ם" פלב

ם" פלב בית

כדורי תמך למסוע

קוד סדרה

תיאור

מידת כדור נושא

- 0530

כדור פלדה בבית מגולוון

מ"מ 03 -מ "מ 51

- 0531

כדור פלסטיק בבית מגולוון

מ"מ 03 –מ "מ 51

- 0532

כדור פלדה לעומס גבוה נתמך ע " י דסקיות קפיציות

מ"מ 54 -מ"מ 22

- 0533

כדור פלדה בבית פלדה צילינדרי , ללא אוגן .

)- 217 -(מ "מ 21 )- 670 -(מ "מ 67 ) - 090 -(מ "מ 09 ) - 060 -(מ "מ 06

בתים אלה הם עם אוגן .

- 0534

כדור פלדה בבית כדורי עם אוגן .

מ"מ 22

- 0535

בתים עם אוגן משופע המאפשר תנועה חלקה במיוחד גם תחת עומס דינמי ( IMPACT )

מ"מ 54 -מ "מ 51

- 0356

בית מיסב עם תפס קפיצי להבטחת מיקום .

מ"מ 03 -מ "מ 51

מקרא

Deep Groove Ball Bearings Angular Contact Ball Bearings Self Aligning Ball Bearings

מיסבים כדוריים עמוקי מסלול

מיסבי מגע זוויתי

מיסבי כדוריים מתכווננים

Thrust Bearings

מיסבי לחץ

Track Rollers

מיסבים עוקבים מיסבי גלילים

Cylindrical Roller Bearings

Cylindrical Roller Thrust Bearings

מיסבי לחץ גליליים מיסבי גלילים קוניים

Tapered Roller Bearings Barrel Roller Bearings Spherical Roller Bearings

מיסבי חביות

מיסבי גלילים ספריים מיסבי לחץ חביות מיסבי לחץ מחטים

Spherical Roller Thrust Bearings

Needle Thrust Bearings Needle Roller Bearings

מיסבי מחטים

Cam Followers

מיסבי מחטים עוקבים

Combined Bearings

מיסבים משולבים

Housed Units

מיסבי בית

Inserts

מיסבים פנימיים לבתים

Idlers

גלגלים ממוסבים

Plain Spherical Bearings

מיסבי פרק

Rod Ends

קצי מוט

Plain Bearings Accessories

תותבי החלקה

עזרים

מ יסבים עמוקי מסלול

D eep Groove Ball Bearings

מיסבי מסלול עמוק בעלי שורת כדורים אחת או שתיים מיועדים לפעולה תחת עמס רדיאלי במגוון מהירויות רב . מיסבים אלה אינם מיועדים לנשיאת עומסים ציריים , וכושר הנשיאה הצירי שלהם

מוגבל

מהרדיאלי .

15%- 30%

מיסבים אלה מיוצרים ומסופקים במגוון אפשרויות רחב הכולל רמות דיוק , , מידות

הגנה

, ) אטימה חומרים של חלקי המיסב השונים , והתאמה לדרישות מיוחדות

/ סגירה

( מלכלוך

כמו עמידות בחום גבוה וזעזועים .

פרוט האפשרויות : : אטימה מיסבים פתוחים , או מוגנים צד אחד או שניים ( . סגורים

- אטומים RS ,RS2)

-ZZ, Z ,

PN , ולפי הצורך ניתן לספק דיוקים , P6, P5, P4 ואחרים .

רמות דיוק : הייצור הרגיל הוא ע פ"

CN , ולפי הצורך ניתן לספק C1, C2, C3, C4 ואחרים .

מרווחים פנימיים : הייצור הרגיל הוא לפי

: חומרים טבעות המיסב והכדורים עשויים פלדת פחמן מוקשה , ניתן לספקם עשויים פלב .ם" הכלובים עשויים מ - פוליאמיד 6.6 , או פלדה , או ברונזה .

אפשרויות אלו יכולות להיות במספר שילובים .

Deep Groove Ball Bearing

מסלול עמוק שורה אחת

מיסבי

קוד סדרה

d

D

B

מידות

תיאור

61700

10

15

3

סדרה קלה מאוד

מינימום

61720

100

120

10

מקסימום

618/4

4

9

2.5

מינימום

618/1500

1500

1820

140

מקסימום

681

1

3

1

סדרה קלה מאוד מיניאטוריים

מינימום

689

9

17

4

מקסימום

61900

10

22

6

סדרה קלה מאוד

מינימום

619/1900

1900

2430

230

מקסימום

691

1

4

1.6

סדרה קלה מאוד מיניאטוריים

מינימום

699

9

20

6

מקסימום

16002

15

32

8

סדרה קלה

מינימום

16076

380

560

57

מקסימום

16100

10

28

8

מינימום

16101

12

30

8

מקסימום

18203

17

40

8

מינימום

18206

30

62

12

מקסימום

קוד סדרה

d

D

B

מידות

תיאור

601 609

1.5

6

2.5

סדרה קלה מיניאטוריים

מינימום

9

24 26

127

מקסימום

6000

10

8

סדרה קלה

מינימום

61/1800

1800

2500

308

מקסימום

6200 6280

10

30

9

סדרה בינונית

מינימום

400

720

103

מקסימום

623 629

3 9

10 26 30 90 42 13 19 35

4 8

מינימום

מקסימום

62200 62210 62302 62310

10 50 15 20

14 23 17 40

סדרה בינונית רחבה

מינימום

מקסימום

סדרה בינונית

מינימום

110

מקסימום

633 635

3 5

5 6

סדרה כבדה

מינימום

מקסימום

6300 6380 6403 6418

10

11

מינימום

400

820

136

מקסימום

17 90

62

17 54

סדרה כבדה מאוד

מינימום

225

מקסימום

, .ATC ,

בנוסף ניתן לספק : מיסבים עמידים בקורוזיה עם ציפויים מיוחדים כרום -

מיסבים עשויים חומרים פולימריים ,( עד ציר ,)מ"מ 53 טבעות המיסב עשויות פוליאצטיל , הכלוב עשוי פוליאמיד 6.6 , הכדורים עשויים זכוכית .) מיסבים אלה הנם בעלי דיוק נמוך וכושר נשיאה של כ 10% ממיסבי פלדה רגילים . פתוחים בלבד

מ יסבי מסלול עמוק שתי שורות

D eep Groove Ball Bearings D ouble Row

מיסבי מסלול עמוק שתי שורות מקבלים עומס רדיאלי מוגבר המתחלק לשתי שורות הכדורים .

קוד סדרה

d

D

B

מידות

סדרה

4200

10

30

14

מינימום

בינוני

4218

90

160

40

מקסימום

4302

15

42

17

מינימום

כבד

4312

60

130

46

מקסימום

מ יסבי מגע זוויתי

A ngular Contact Ball Bearings

מיסבים בעלי שורת כדורים אחת המיועדים לפעולה בלחץ רדיאלי וצירי גם יחד .

מיסבי מגע זוויתי Angular Contact Ball Bearings

קוד סדרה

d

D

B

זווית מגע

סדרה

71800 71805

10 25

19 37

5 7

º30

מינימום

קלה

מקסימום

7200 7234 7301 7334 7404 7430

10

30

9

40 °

מינימום

בינוני

170

310

52

מקסימום

12

37

12 72 19 85

°40

מינימום

כבד

170

360

מקסימום

20

72

°40

כבד מאד

מינימום

150

380

מקסימום

מיסבים אלו מסוגלים לקבל עומס צירי מכוון אחד ולכן יש להקפיד מאד על הרכבתם .

A ngular Contact Ball Bearings מ יסבי מגע זוויתי שתי שורות

מיסבים בעלי שתי שורות כדורים אשר מיועדים לפעולה בלחץ רדיאלי יחד עם עומס צירי משני הצדדים .

מיסבי מגע זוויתי שתי שורות Angular Contact Ball Bearings

קוד סדרה

d

D

B

זווית מגע

סדרה

3800

10

19

7

° 25

מינימום

קל מאד

3820

100

125

19

מקסימום

3903

17

30

10

מינימום

3904

20

37

13

מקסימום

30/5

5

14

7

° 25

מינימום

קל

3008

40

68

21

מקסימום

3200

10

30

14

° 25

מינימום

בינוני

3222

110

200

69.8

° 25/35

מקסימום

5205

25

52

49.7

° 25

בינוני ללא

מינימום

כלוב

5208

40

80

76.8

מקסימום

3301

12

37

19

° 45/25

מינימום

כבד

3322

110

240

92.1

מקסימום

מ יסבי לחץ כדוריים , מגע זוויתי A ngular Contact Thrust Ball Bearings

,

°

מיסבים אלה מאופיינים בזווית מגע גבוהה 06 של

ובנויים לעומסים ציריים מרביים .

מיסבי כיוון אחד Single Direction

קוד סדרה

d

D

B

מהירות תנועה

7602012-7602100

12-100

32-180

10-34

6000-950

7603020-7603100

20-100

52-215

15-47

3600-850

S pindle Bearings מיסבי מגע זוויתי , בעלי שורת כדורים אחת , מיועדים לעבודה במהירויות גבוהות ובדיוק גבוה כמיסבים בודדים או במערך משולב של מספר מיסבים , בצרופים לפי תבנית X או O . מ יסבי מגע זוויתי למהירויות גבוהות

Spindle Bearings

מיסבי מגע זוויתי למהירויות גבוהות

קוד סדרה

d

D

B

זווית מגע

סדרה

71800

10

19

5

 30/40

מינימום

קל מאוד

71816

80

100

10

מקסימום

71900

10

22

6

 15/25

מינימום

71956

280

380

46

מקסימום

708

8

22

7

 15/25

מינימום

קל

7048

240

360

56

מקסימום

7200

10

30

9

 15/25

מינימום

בינוני

7244

220

400

65

מקסימום

תת סוגים הנבדלים באיפיונים שונים למרות שמידותיהם הכלליות זהות :הם , דרגות דיוק : P2 ,P4 ,P5 .

דרגות דריכה מוקדמת : UA ,UL , UM , UO . זווית המגע : C =° 15 ,E

= °25 ניתן לקבל חלק ממיסבים אלה עם כדורים קרמיים ובחלקם עם אטימה . יש להשתמש באומים לשם הבטחת מיקום מיסבים אלה על גבי הציר .

מ יסבי כדורים מגע זוויתי כיוון כפול

A xial Angular Contact Ball Bearings

Double Direction

מיסבי מגע זוויתי בעלי זווית של 60° המסוגלים לקבל עומס צירי גבוה , ומיועדים לשמש כמיסבי קצה לתמיכה בברגים ממוסבים למערכות תנועה

. קווית

Angular Contact Ball Bearings Axial

כפול זוויתי

מגע כדורים

מיסבי

קוד סדרה

d

D

B

מידות

סדרה

ZKLN0624

6

24

15

טבעת חיצונית

מינימום

קטנה

ZKLN100160

100

160

55

מקסימום

ZKLF1252

12

52

68

טבעת חיצונית

מינימום

רחבה

ZKLF100200

100

200

55

מקסימום

ZKLDF100

100

185

38

מיסבים מיוחדים

מינימום

ZKLDF460

460

600

70

מקסימום

מיסבים אלה מחייבים נעילה על

לסדרות אלה קיימים מבנים בהם מחוברים שני מיסבים יחד והם מוגדרים כיחידה אחת , סיומת 2AP .

גבי הציר ע " י אום מיוחד .

מ יסבי כדורים מגע זוויתי כיוון כפול

Angular Contact Ball Bearings Double Direction

קוד סדרה

d

D

B

מהירות תנועה

234406-234480

30-400

55-600

47-532

11000-900

234706-234780

32-410

55-600

47-532

11000-900

Axial Ball Bearing

קוד סדרה

d

D

H

מהירות תנועה

AKL3-AKL9

3-9

8-20

3.5-7

9100-7300

מ יסבי מגע זוויתי ארבע נקודות

F our point Bearings

דריכה מוקדמת , נושאים היטב עומסים רדיאליים וציריים גם יחד . מיסבי מגע זוויתי כדורים שורה אחת בהם הטבעת הפנימית חצויה , ובכך מתאפשרת

B

מיסבי מגע זוויתי ארבע נקודות Four point Bearings

קוד סדרה

d

D

B

זווית מגע

סדרה

Q1800

10

19

5

 30

מינימום

מאוד

קל

Q1820

100

125

13

מקסימום

QJ205

20

52

15

 35

מינימום

בינוני

QJ248

240

440

72

מקסימום

QJ304

20

52

15

 35

מינימום

כבד

QJ348

240

500

95

מקסימום

על ידי שימון ניתן להגיע למהירות סיבוב גבוהה יותר .

ל 0022 . ד "סל 00082

* מהירות סיבוב מקסימלית בגירוז נעה בין

* מיסבים אלה מקבלים עומס צירי משני הכוונים , אבל מחייבים נעילה ע " ג הציר בהתאם .

S elf Aligning Ball Bearings מ יסבי כדורים מתכווננים

מיסבים אלה , בעלי שתי שורות כדורים הנעים על משטח ספרי של פנים הטבעת החיצונית באופן המאפשר שינוי זווית בין הטבעת הפנימית והחיצונית . מבנה זה מבטיח המשך עבודה של המיסב גם כאשר קיימת סטייה בין הציר ובין הבית ומונע נעילה של המיסב .

B

מיסבי כדורים מתכווננים Self Aligning Ball Bearings

קוד סדרה

d

D

B

מידות

סדרה

129

5

19

6

מיניאטורי *

מינימום

135

9

26

8

מקסימום

1200

10

10

9

מינימום

בינוני

1230

150

150

54

מקסימום

2200

10

30

14

בינוני רחב

מינימום

2222

110

200

53

מקסימום

1300

10

35

11

מינימום

כבד

1322

110

220

50

מקסימום

2302

15

42

17

כבד רחב

מינימום

2322

110

240

80

מקסימום

* במיסבים המיניאטוריים קוד הפריט אינו גדל באופן ישיר עם שינוי המידות . · במיסבים אלה זווית הסטייה המותרת היא של כ  4 . · ניתן לקבל מיסבים אלה אטומים אולם בקוטר ציר , מ"מ 56 - 01 במקרים אלה זווית הסטייה המותרת היא של 1  או  1.5 . בלבד

מ יסבי לחץ כדוריים

T hrust Ball Bearings Single Direction

מיסבים אלה מיועדים לעבודה בעומס צירי , בלבד בנויים משתי טבעות וביניהן כלוב עם כדורים , או במבנה כפול עם שלוש טבעות 2-ו אלמנטים נושאים . מיסבים אלו מתפרקים תחת עומס רדיאלי , או שיש לספקם מראש עם מכסה הקושר את האלמנטים הנפרדים למכלול בלתי . מתפרק

מיסבי כיוון אחד Single Direction

קוד סדרה

d

D

B

מהירות תנועה

51100-511/1400

10-1400

11-1410

24-1620

9500 >

51200-512/1060

10-1060

12-1065

26-1395

8500 >

53200-53238

10-190

12-194

26-265

8000-1000

מיסבי לחץ כדוריים

Thrust Ball Bearings Double Direction

מיסבים אלה מיועדים לעבודה בעומס צירי בלבד , וכוללים שתי טבעות וביניהן כלוב עם כדורים , או שלוש טבעות עם . שני כלובים מיסבים אלו מתפרקים במקרה בו אין עומס צירי .

קוד סדרה

d

D

H

מידות

סדרה

52202

10

32

12

מינימום

בינונית

52234

150

240

97

מקסימום

54204

15

40

27.4

מינימום

כבדה

54324

100

210

131.2

מקסימום

54420

80

210

159.9

מקסימום

מ יסבים עוקבים Y oke Type Track Rollers

מיסבי כדורים בעלי שורה אחת או שתיים , מיועדים לנשיאת עומסים גבוהים ומתאימים למקרים בהם הטבעת החיצונית אינה מורכבת בתוך בית אלה נוסעת על פרופיל . מוביל

ציר המיסב יכול להיות חלק או בעל תבריג .

מיסבי כדורים עוקבים Stud Type Track Rollers

קוד סדרה

D

d

B

L

גודל

סדרה

202 ZL

40 85

16 40

11 18

23 48

מינימום מקסימום

שורה אחת

208 ZL

5201 ZL

35

14

15.9

32.5

שתי שורות

מינימום

5208 ZL

85

40

30.2

72.7

מקסימום

5201 KR

35

12

15.9

49.2

שתי שורות

מינימום

5207 KR

80

30

27

91

ציר ארוך *

מקסימום

1235 ZLR

35

16

18

62

שתי שורות * ציר בעל חריץ בהיקף

מינימום

ציר בעל קדח לכל אורכו

**

מ יסבים עוקבים ללא ציר Y oke Type Track Rollers

אלה דומים מסלול עמוק כאשר הטבעת החיצונית עבה יותר ולכן יכולה לנוע על גבי מסלול . בסוג זה ישנם שורה אחת ושתיים .

למיסבי

מיסבים

מיסבי

, Trackroll Bearing

כדורים עוקבים ,

מיסבי

אלה ניתנים להספקה במידות מטריות או אנגליות .

מיסבים

מיוחדים אלה קיימים בסדרות הבאות :

מיסבים

במידות ציר של 8" עד 1 2/1 "

במידות ציר של 8 2/1"עד 3 2/1"

15/16 2

במידת ציר של "

מ יסבי גלילים C ylindrical Roller Bearings

מיסבים בהם האלמנטים הנושאים הם גלילים . מיסבים אלה מיועדים לשאת עומס רדיאלי גבוה ולרוב אינם מתאימים לעומס צירי , אשר יש לקבל ע " י שימוש באמצעים שונים כפי שיצוין בהמשך .

B

מיסבים אלה מיוצרים במספר דגמים וקלים יחסית לפירוק והרכבה . דגמים אלה מצוינים על ידי קידומות למספר המיסב , על פי הפירוט : N - טבעת חיצונית עוברת , הגלילים מורכבים על גבי הטבעת הפנימית NJ - טבעת פנימית עוברת לצד אחד , כתף בצד אחד , הגלילים מורכבים בטבעת חיצונית . NU - טבעת פנימית עוברת , הגלילים מורכבים על הטבעת החיצונית . NUP - טבעת פנימית אחד בצד כתף ידי על קבועה וטבעת סוגרת בצד המורכבת , השני הגלילים מורכבים בטבעת . חיצונית

ניתן לקבל מיסבים אלה עם כלובים מחומרים שונים , ועם מרווח פנימי עד 4C .

מיסבי גלילים שורה אחת Cylindrical Roller Bearings Single Row

קוד סדרה

d

D

B

קידומת

תיאור

N

203

17

40

12

מינימום

קל

248

240

400

72

מקסימום

304

20

52

15

מינימום

בינוני

336

180

380

75

מקסימום

406

30

90

23

מינימום

כבד

420

100

250

58

מקסימום

NJ

202

15

35

11

מינימום

קל

252

260

480

80

מקסימום

2203

17

40

16

מינימום

קל רחב

2244

220

400

108

מקסימום

303

17

47

14

מינימום

בינוני

356

280

580

108

מקסימום

2304

20

52

21

בינוני רחב

מינימום

2338

190

400

132

מקסימום

405

25

80

21

מינימום

כבד

424

120

310

72

מקסימום

קוד סדרה

d

D

B

קידומת

תיאור

NU

1005 1092

25

47

12

מינימום

קל

460

680

100

מקסימום

202 264

15

35

11 92

מינימום

קל

320

580

מקסימום

2203 2252 2304 2380

17

40

16

מינימום

קל רחב

260

480

130

מקסימום

20

52

21

בינוני רחב

מינימום

200

420

138

מקסימום

303 356 406 424 203 224

17

47

14

מינימום

בינוני

280

580

108

מקסימום

30

90

23 72 12 40 18 53 15 55 21 73 27 37

מינימום

כבד

120

310

מקסימום

NUP

17

40

מינימום

קל

120

215

מקסימום

2205 2222

25

52

מינימום

קל רחב

110

200

מקסימום

304 324

20

52

מינימום

בינוני

120

260

מקסימום

2304 2320

20

52

בינוני רחב

מינימום

100

215

מקסימום

408 413

40 65

110 160

מינימום

כבד

מקסימום

· בסדרות אלו יש מיסבים במידות נוספות אשר אינם מיוצרים באופן סדיר ולכן לא מופיעים כאן .

Cylindrical Roller Bearings Double Row מ יסבי גלילים שתי שורות

מיסבי גלילים שתי שורות דקים ורחבים יותר ממיסבי גלילים רגילים ועקב מבנה זה יכולים לקבל עומסים גבוהים ומהירויות גדולות יותר .

מיסבים אלה מיוצרים גם עם קדחים קוניים .

מיסבים אלה מיוצרים בדיוקים גבוהים ולפיכך מתאימים לשימוש במכונות עיבוד מתכת .

B

מיסבים אלה מיוצרים במספר צורות מבנה המסומנות על ידי קידומות במספר המיסב , על פי הפירוט : NNU - מיסב כפול בעל טבעת פנימית דקה ובעלת חתך ישר . NN - מיסב כפול בעל טבעת פנימית עבה עם אפשרות לקדח קוני .

קוד סדרה

d

D

B

קידומת

תיאור

NN

3006

30

55

19

מינימום

3056

280

420

106

מקסימום

4920

100

140

40

מינימום

NNU

4956

280

380

100

מקסימום

· בסדרות אלו קיימים מיסבים במידות נוספות אשר אינם מיוצרים באופן סדיר ולכן לא מופיעים כאן .

מ יסבי גלילים ללא כלוב

Cylindrical Roller Bearings

Full Complement

מיסבי גלילים בעלי כמות מרבית של גלילים הממוקמים בין טבעות המיסב ללא כלוב .

מבנה זה מאפשר כושר נשיאה מרבי אבל רק

למהירויות נמוכות ובינוניות .

מיסבים אלה מיוצרים עם שורה אחת או שתי שורות של גלילים .

מיסבים אלה מיוצרים במספר צורות מבנה המסומנות על ידי קידומות במספר המיסב , על פי הפירוט : NCF - שורת גלילם אחת טבעת פנימית קבועה . NJ..V - טבעת פנימית עוברת לצד אחד , כתף בצד אחד , הגלילים מורכבים בטבעת חיצונית NNF - שתי שורות גלילים עם שני אטמים וטבעת פנימית חצויה .

B

d

D

B

קידומת

קוד

תיאור

NCF

5007

35

62

36

מינימום

5030

150

210

36

מקסימום

NJ...V

2315

75

160

55

מינימום

2326

130

280

93

מקסימום

NNF

2926

130

200

95

מינימום

2960

300

420

72

מקסימום

· בסדרות אלו יש מיסבים במידות נוספות אשר אינם מיוצרים באופן סדיר ולכן לא מופיעים כאן . · ישנם סוגים נוספים של מיסבי גלילים לשימושים שונים , בהתאם לדרישות המשתמש , כפי שמופיע בקטלוגים .

מיסבי לחץ גלילים

Cylindrical Roller Thrust Bearings

מיסבי לחץ חביות מותאמים לעבודה תחת עומס צירי רב .

קוד סדרה

d

D

B

מהירות תנועה

81102-811/600

15-600

16-605

28-705

> 14000

81206-812/600

30-600

32-605

52-795

> 7500

מ יסבי גלילים קוניים

T apered Roller Bearings

מיסבים אלה מורכבים מטבעות מלוטשות בצורה קונית וביניהן כלוב ובו גלילים . על פי הרוב מורכב הכלוב עם הגלילים הנושאים ע " ג הטבעת הפנימית . מיסבים אלה עובדים בלחץ רדיאלי וצירי יחד כאשר הלחץ הצירי הינו בכוון אחד בלבד ,

קוד סדרה

d

D

B

מהירות תנועה

30202-30244

15-220

35-400

11-65

24000-1700

32203-32960

17-300

40-420

16-76

20000-1300

32007-32064

35-320

62-480

18-100

11000-1200

31304-31319

20-95

52-200

15-90

14000-3600

33205-33217

25-85

52-150

22-49

14000-4500

33018-33024

90-120

140-180 4800-3600 מיסבים מסדרה .. 313 ניתן לקבל מותאמים מראש כזוגות . 39-48

מ יסבי חביות שורה אחת

B arrel Roller Bearings Single Row בצורת חביות כאשר פנים הטבעת החיצונית מעובד ספרית באופן המאפשר סטיה זוויתית מיסבים אלה כוללים אלמנטים נושאים

של הטבעת הפנימית ביחס לטבעת

החיצונית , בדומה למיסבי גלילים שתי שורות . מיסבים אלו מיועדים ומתאימים במיוחד

לעבודה בלחץ רדיאלי גבוה ובלחץ צירי ). %03 כ ( מוגבל

B

ניתן לספק מיסבים אלה עם אטימה בשני הצדדים .

קוד סדרה

d

D

B

תיאור

20204

20

47

14

מינימום

קל

20256

280

500

80

מקסימום

20304

20

52

15

מינימום

כבד

20348

240

500

95

מסימום

S pherical Roller bearings מ יסבי גלילים ספריים

מיסבים אלו מיועדים לעבודה בעומסים גבוהים ומהירויות נמוכות . מיסבים אלו הם בעלי שתי שורות של חביות המותקנות על גבי הטבעת הפנימית ונעים על גבי משטח ספרי מלוטש של פנים הטבעת החיצונית , באופן המאפשר שינוי זווית מוגבל בין הטבעת הפנימית לחיצונית והמשך פעולת המיסב גם במקרה של סטייה בין הציר לבית בו מורכב המיסב . מיסבים אלו מיועדים בעיקר לעומס רדיאלי אך נושאים גם עומס צירי סביר ( 30%)

B

· מיסבים אלו מסופקים עם כלובים מחומרים שונים : פוליאמיד 6.6 / / פלדה . ברונזה קיימות שתי צורות עיקריות של מבנה מיסב : E – דגם ללא כתף , לעומס מרבי , חליצה קשה . A –

דגם עם כתף , עומס נמוך יותר , חליצה קלה יותר ( בעזרת הכתף בטבעת הפנימית .)

מספר דגמים מסופקים כיום גם עם אטימה אינטגרלית .

קוד סדרה

d

D

B

תיאור

21304

20

52

15

קל

21322

110

240

50

22205

25

52

18

בינוני

222.750

750

1360

345

23208

90

160

52.4

כבד

239.1900

1900

2430

400

24122

110

180

96

כבד מאוד

248.2000

2000

2430

425

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease