Kraks vejviser 1995 L-Å

Hvem leverer hvad? "Jeg ved, hvad jeg vil have leveret. Men jeg ved ikke hvem, der kan gøre det." I bind l finder du leverandører, kundeemner og konkurrenter. Her er landets 60.000 største virksomheder opdelt på 2.500 faggrupper og underopdelt geografisk. Et ideelt opslagsværk, når f.eks. den rette leverandør skal findes, eller når man skal danne sig et hurtigt brancheoverblik. • 60.000 virksomheder • Fagopdelt • Geografisk opdelt • Leverandørsøgning • Kundeemnesøgning • Markedsovervågning Bruges af de ansvarlige for indkøb, salg og marketing. Seniorindkøber Arne Færch Olesen, Grundfos A/S

CHRISTENSEN MOGENS Ingeniør- og Handelsfirma A/5 Søndervangen 47

3460 Birkerød ff 45 62 31 30 Q 45 82 13 14

★ MOGENS CHRISTENSEN INGENIØR OG HANDELSFIRMA AJ8 TELEFON 45 8231 30 Tætninger til alle formål ★ Afstrygere ★ ‘ Stangtætninger Cylindertætninger Olietætningsringe Glideringe Støtteringe Skiver (kobber - fiber - gummi) Formdele og plader Kalrez ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ V-ringe O-ringe

&

Erhvervsvirksomheder i Danmark "Jeg ved, hvem jeg vil handle med. Men jeg vil vide mere om dem." Salgschef Lars Jacobsen, PFA Pension

GN Elmi as

\

Kirkebjerg Allé 90 2605 Brøndby Hf. 43 43 42 11 Fax 43 63 18 41 Telex 33423 elmi dk Giro 718-9915 Bankforbindelse: Den Danske Bank Antal ansatte: 200 - 499 Indehaver: GN Store Nord Direktion: Mm. direktør Ernst Jo ­ han Hede indkøb: Indkøbschef Ib Beck Poul ­ sen Saig: Underdirektør Henning Ve ­ ster strøm Marketing'reklame: Marketingchef Niels Adler-Nissen, underdirektør Henning Vesterstrøm Økonomi/adm. : Økonomidirektør Christian Rode Produktion: Produktionsdirektør Dan Holmer Andersen Eksport Eksportchef John Jørgen ­ sen In formå ti'k/edb: Edb-chef Aage Si ­ monsen Se Fag: Data- og telekommunika ­ tionsudstyr 172 OM Elmi

on, drift

I bind 2 finder du landets 60.000 største virksom ­ heder i alfabetisk orden med alle nødvendige

Kø-

grundoplysninger samlet på ét sted. Et ideelt opslagsværk, når man skal danne sig et hurtigt overblik over en potentiel kunde eller bare checke kundens tele­ fonnummer eller adresse.

• Navn, adresse, telefon og fax • Produkter og services • Antal ansatte • Indehaver

• Direktion og ledende medarbejdere indenfor salg, marketing, indkøb, økonomi, edb og produktion

Bruges af alle medarbejdere, når de skal i kontakt med andre virksomheder.

KØBENHAVNS rådhusbi buotek S-

Made with FlippingBook HTML5