591166956

b

Be r e t n i n g em

Snedkersuendenes Sti ftelse af 1857-

( ^ = 0 = 0

Ud^iuet af „3)e forenede Snedkere af ]8S2.“

ffi— —■-O o 0 = 0

KØBENHAVN. TRYKT HUS VALENTIN & LUNl). 1907.

Made with FlippingBook Annual report