2016 MZ-PBGZ-P-K1-W3

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg en Welzijn

KD Maatschappelijk Zorg augustus 2015

Kwalificatie Persoonlijk Begeleider gehandicaptenzorg niveau 4

Crebonummer 25477

Cohort in te vullen door de opleiding

Examen 12

MZ-PBGZ-P-K1-W3 Ondersteunt en motiveert een groep cliƫnten bij activiteiten

Afnameperiode: datum/data in te vullen door de opleiding

Examenkandidaat Naam

Studentnummer

Beoordeling

onvoldoende herkansing ja nee

werkproces P3-K1-W3

goed

voldoende

(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

De beoordeling is vastgesteld door

in te vullen door de opleiding

Naam:

Handtekening:

Functie:

in te vullen door de opleiding

Organisatie:

in te vullen door de opleiding

Datum:

in te vullen door de opleiding

paraaf

Pagina 1 van 6

Made with