Medieplan fra august 2016

Ønsker du bladene tilsendt i posten?

22016 Første steg Et tidsskrift for barnehagelærere 275 kroner per år/4 utgaver

Min favorittlærer |20 Hun lotdensterke jentafå ro Fotoreportasje |26 Regner isol Reportasje |22 Labarna leke ifred Frisonen |33 Lærerensomstrikketsokkertilklassen Utdanning Utdanningsforbundets medlemsblad 700 kroner per år/21 utgaver

et tidsskrift for barnehagelærere frautdanningsforbundet

utdanningsnytt.no 27.MAI2016 10

Digital hverdag • Barnehageansattemanglerdigital

kompetanse,viserundersøkelse • Nystudieombarnsmediebruk • Appenerstatter ikkepedagogen, sier forsker side4–13

Barnehagene som liker å dele Facebook- barnehagene

Barnehagensomgjørbarnafriske side16-19 Testerpedagogenesempati side20-21 Opprørmotstortingsmelding side22–25

SJEKK: UDF.NO/FORSTESTEG-EBLAD

U10001.indd 1 Bedre Skole Tidsskrift for lærere og skoleledere 380 kroner per år/4 utgaver 19.05.16 09.58 BEDRE SKOLE Nr.2 –2016Tidsskrift for lærereog skoleledere

spesialpedagogikk 03 16 Spesialpedagogikk Eneste norske tidsskriftet innenfor sitt fagfelt 450 kroner per år/6 utgaver

03 Spesialpedagogikk 2016 Karl Marx’polytekniskepedagogikk Selvregulering 04

ÅRSABONNEMENTKR450,–

Rett til likeverdig

skoletilbud foralle?

36

Nårdekognitivt sterke blir skoletapere

42

Cool littlekids

LÆRERNESSTATUS ■

LÆREMIDLER ■

HÅNDSKRIFT ■

PERSONLIGKUNNSKAP ■ FLERSPRÅKLIGSKRIVING ■

LÆRINGSUTBYTTE ■ NYNORSKOPPLÆRING ■

LESSONSTUDY ■

SKOLEUTVIKLING ■

SKOLELEDERPROGRAMMER ■

ETISKPLATTFORM ■

ENGELSKPÅYRKESFAG ■

VURDERING

Send bestilling på e-post til: abonnement@utdanningsnytt.no Gjeldene priser i 2016. Løpende abonnement.

YRKE FAGBLADOMYRKESOPPLÆRING /60.ÅRGANG Yrke Fagblad om yrkesopplæring 275 kroner per år/4 utgaver SIGRIDMALER MED LYS MITT DRØMMEYRKE OPPLÆRING PÅ SYKEHUS #2 2016

Hvor går yrkesfagene?

Made with