Onsdag 20. januar 2016

2

Onsdag 20. januar 2016 •

Vakker skog, men fare for store snøskader

Åsgrana har en sterk rygg, men nå orker den ikke bære stort mer snø.

Det ligger uvanlig mye snø på trærne i høyereliggende strøk av kommunen. Faren for omfattende toppbrekk er overhengende.

kvist, dobbelttopp, inngangspor- ter for råtesopp og annen eledig- het. Verst er det når skadene skjer i yngre skog slik at den framtidi- ge rotstokken blir ødelagt. Da blir det smått med sagtømmer for neste generasjon. – Denne lia har fått mer enn nok juling av snø opp gjennom tida, fastslår Ramsrud som kjører hogstmaskina. Han ser på klokka, stopper motoren og drar fram matpakka. – Et praktisk problem er all snøen som deiser ned når vi fel- ler. Det gyver så fælt at arbeidet går saktere enn ønskelig. I blant ser vi knapt hva vi holder på med, sier han. Mjøsen følger med På Mjøsen Skogs kontor på Gjøvik sitter regionleder Jon Braastad og holder pusten på vegne av næringa. De første rapporter om snøbrekk har aller- ede kommet inn. Han sjekker værmeldinga og svarer på tele- foner fra bekymrede skogeiere. Stort mer kan han ikke få gjort. Det er naturen som rår for utviklingen. – Snøtung skog er vemodig vakker å se på, men vi frykter svære kalamiteter i høyerelig- gende strøk. For noen år siden

Knut Erik Landgraff * knuterik@gjoviks-blad.no

– Pent å se på, men bra er det ikke, mener skogsmaskinførerne Jan Rune Iversen og Svein Olav Ramsrud som kjører for entrepre- nør Rune Slaatsveen i Biri. Iversen skotter betenkt ut av hytta på lassbæreren ved ei tøm- mervelte langs bomvegen mellom Åsroa og Bratbergsetra. Nå bærer skogen tungt over hele Biri og Snertingdalsåsen. Da snøen endelig kom, kom det mye. Store mengder ble hengende i granbaret, frosset fast. Grantoppene bøyer seg faretru- ende under tyngden. Det er lite å gjøre med situasjonen, utenom å håpe det beste. Folk i skognæ- ringa krysser fingrene og håper på mildvær for at snøen skal slip- pe. Men det bør helst være et mildvær uten nedbør og vind, noe som vil gjøre vondt verre. Nok juling Denne drifta foregår i et høyde- lag der skogen regelmessig ram- mes av toppbrekk. Det gir gan-

Lassbærerfører Jan Rune Iversen liker ikke det han ser. Trærne er topptunge av snø, og det er fare for store skader.

fikk enkelte områder rundt Mjøsa betydelige skader etter vind på skog med fastfrossen snø. En del skogeiere har forsikringer som dekker snøskader, så det gjelder å følge nøye med framover og melde fra hvis større arealer blir rammet. Hogst av skadet skog kan også bli aktuelt hvis dette bærer galt av sted. Men det er håp! Det ligger an til en forsiktig

temperaturøkning mot helga, og jeg krysser fingrene for at den

skal få snøen til å løsne før noe alvorlig skjer, sier Jon Braastad.

Starter nytt damekor

Torsdag inviteres sangglade damer i alle aldre til å bli med i et nytt damekor i Hunndalen og Gjøvik. – Vi hadde aller første treff forrige uke og da møtte 15 damer, samt 10 gjester fra Raufoss Damekor opp, forteller Ursula Julich-Øversjøen, som er dirigent for det nye koret. Foreløpig er navnet «Damekor i Gjøvik», og musikalsk kan alt fra folkeviser til pop og rock inngå i et repertoar.

– Der ønsker jeg ikke å sette noen begrensninger, og er åpen for innspill fra gruppa, sier diri- genten. På første øvelse var del- takerne fra ungdomsskolealder og opp til 75 år, og alle er like velkomne til øvelsene på torsda- ger på Folkets hus i Hunndalen. – Planen er at vi skal vise oss fram i konsert allerede i april, forteller dirigenten, som har både plass til og ønske om flere syng- ende damer.

Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Else Stang, født 1921, døde 11. januar.

Vær glad for at brøytebilen kjører

er et land med ordentlig vinter. Vi som skal komme oss fram til fots eller bil må finne oss i at det tar tid å få ryddet vekk all snøen. Derfor skal vi vite å sette pris på at noen gidder å stå opp midt på natta for å dra ut i vintermørket. Når været er som verst, blir det ofte svært lange arbeidsdager også. Så vårt råd er at vi alle setter litt mer pris på de som jobber for at vi andre skal ha det så enkelt som mulig, selv når vinteren virkelig tar tak.

temannskapene faktisk vært der for en liten stund siden, men har måttet reise videre til neste veg som må ryddes. I sosiale medier har det til tider haglet av melding- er. Om ikke de som brøyter og strør følger med på værmeldingen? Selvsagt gjør de det, men likevel er det ikke mulig at alle veger er strødd og brøytet sam- tidig. Noen veger må prioriteres, det sier seg selv. Dette handler også om at naturen bestemmer, og at noen ganger må vi innrette oss etter det. Erkjennelsen må være at vi faktisk bor i Norge. Det

Vi har fått en ganske så normal vinter, med rikt snø- fall de siste ukene. Det skaper fort litt kaotiske tilstan- der på vegnettet. Heldigvis er det mange som står på for å sørge for at samfunnet fungerer, selv om snøen laver ned i rikt monn. Vi synes at alle som tar seg av snørydding fortjener litt ros. Vi sitter med et inntrykk av at de noen ganger får ufortjent mye kjeft. Det er ikke vanskelig å skjønne at det kan være frustrerende når brøytebilen eller brøytetraktoren ikke har vært akkurat der du skal kjøre. Kanskje har brøy-

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 20. januar 2016

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with