Onsdag 20. januar 2016

3

• Onsdag 20. januar 2016 

Helseforedrag med idrettsprest

Ønsker å flytte ballbinger

student- og ungdomsbevegelse, Kristen Idrettskontakt (KRIK). Han har også mange års erfaring som idrettsprest, og har ved flere anledninger vært OL-prest for de norske utøverne. Gjennom tre bøker, «Lev Vel», «Ansikt til ansikt» og «Levekraft» har Kjell Markset utviklet et spennende konsept rundt kosthold, akti- vitet, relasjoner og hvile.

rettelegge for mer aktivitet i skolegår- den. Skolen ønsker å slå bingene sammen til et stort område for ballaktiviteter på sitt uteområde. De vil med dette også over- ta ansvaret for driften av begge bing- ene. Kommunen skriver i sin søknad at tiltaket vil være et flott tilskudd for tilret- telegging for fysisk aktivitet i sentrum.

Torsdag 28. januar starter Puls - ditt værested på Kirkeby opp igjen med sine kveldsarrangementer. Først ut er inspira- toren og idrettspresten Kjell Markset, som vil holde et foredrag med tips, råd og fortellinger om de små grepene som kan utgjøre en stor forskjell for både kropp, sinn og hverdagsliv. Kjell Markset er grunnlegger av Norges største kristne

Gjøvik kommune har på vegne av Vardal IF og Gjøvik skole søkt kultur- departementet om samtykke til å flytte to ballbinger fra Vardal idrettspark til Gjøvik skole. Ballbingene har ikke blitt benyttet så mye som forventet etter oppsetting i 2006 og 2007. Gjøvik skole derimot er en sentrumsskole med for- holdsvis lite uteareal, og ønsker å til-

Separert kumøkk er blitt bondens gull Simen Rogne har kjøpt

separator. Ikke for å sepa- rere mjølk, men for å sepa- rere møkk.

Knut Erik Landgraff * knuterik@gjoviks-blad.no

Simen Rogne på Biristrand er kjent som en av de driftigste og mest innovative bøndene i dis- triktet. Han har 330 storfe og dri- ver blant annet mjølkeproduksjon i stor stil. Nå har han kjøpt seg separator. Ikke for å separere mjølka for å skille ut fløten (fet- tet), slik som budeiene gjorde før i tida og meieriet gjør nå, men for å separere møkka. Bondens gull skal deles i to lekre fraksjoner: Næringsrik saft og tørr fiber. Anlegget er av eng- elsk fabrikat. Rogne anslår inves- teringen til å koste en halv milli- on kroner, inkludert montering og installasjon. Dampende varm Rogne regner med å tjene inn igjen investeringen på flere vis. Inkludert mindre transport, min- dre mellomlagring og mindre spredning av utvannet møkk. Separatoren presser praktisk talt all væske ut av møkka som ellers ville havnet i møkkjelleren. Separere betyr å skille, atskille. Møkkseparator: Skiller møkk i to fraksjoner: væske og fiber. Mjølkeseparator: En sentrifuge som skiller mjølka i fløte (fett) og skummet mjølk. De første separatorene sto på bordet og hadde sveiv, nå foregår opera- sjonen i store anlegg på meieriet. FAKTA

Simen Rogne har om lag 330 storfe, og driver etter måten stort med mjølkeproduksjon. Nå skal han utnytte kumøkka enda bedre.

Separatoren er ikke stor, men jobber jevnt og med stor kraft i skyvet. – Safta innholder storparten av næringsstoffene og er god gjød- sel. Den faste delen drysser litt etter litt ut her på lagringsplassen bak fjøset, sier bonden. Han lar Gjøviks Blad kjenne på herlighe- ten. Den er praktisk talt helt tørr

og fibrig, dampende varm og nesten luktfri. Mesteparten skal i første omgang leveres til en bedrift som driver med jordfor- bedring. Verdifull gjødsel – På litt sikt vil vi prøve å bruke fibrene som strø i fjøset. Den våte næringsrike fraksjonen sprer vi på

dyrkajorda. Nå vil den renne rakt ned til planterøttene. Vanlig blaut- møkk har lett for å klistre seg lenge til bladverket, sjøl om vi til- setter mye vann før omrøring og utkjøring. Tidligere har vi kjørt ut tonnevis med tilsatt vann. I et jord- bruk der avstanden til beiter og leiejord blir stadig lengre, er det om å gjøre å unngå unødvendig

vasskjøring, resonerer Simen Rogne. Han forteller at det finnes tre anlegg av denne typen i Norge. Anne synger på Kaffka Anne Johansen blir å høre på Kaffka fredag kveld, med Anne Johansen kvartett. Her blir det servert sanger fra Johansens ferske plate «Let this be our lives». I tillegg sper hun på med andre sanger hun liker å framføre. Per Strand er med på gitar, Uri Sala på kontrabass og Kai Frode Mathisen på perkusjon.

Her er den faste fraksjonen som kan brukes både som strø og jord- forbedringsmiddel, forklarer Simen Rogne.

Dette er sjølve separatoren, viser Simen Rogne. Her skilles møkka i to fraksjoner.

Made with