ForeningenAfFabrikanterIKøbenhavn_1885-1903

DE FØRSTE 19 AAR

INDENFOR

FORENINGEN AF FABRIKANTER I

JÆRNINDUSTRIEN I KØBENHAVN

FORENINGENS VIRKSOMHED INDTIL INDFLYTNINGEN I DENS F ORENINGSBYGNING JANUAR 1904

AF s- C . X frM jU lU jJ

TRYKT SOM MANUSKRIPT

KØBENHAVN TRYKT HOS O. C. OLSEN & Co. 1904

Made with